Hoe gaat u om met een tekort aan voer?

Wat gaat u doen bij een tekort aan ruwvoer? Gaat u dit opvangen met ruwvoermixen, granen, natte bijproducten of zijn er nog andere opties? 

Door de extreme weersomstandigheden ontstaat er op verschillende plekken een tekort aan ruwvoer: Na de tweede snede is er weinig meer gegroeid. Het is inmiddels weer gaan regenen, maar we zijn dermate ver in het seizoen dat de gemiste opbrengst niet meer gecompenseerd kan worden.

Laat u ook niet te snel leiden door de hectiek van een ‘dreigend voertekort’, maar maak eerst de balans op voor uw eigen bedrijf. In verschillende gebieden waren de ruwvoerposities voor aanvang van de droogte nog ruim waardoor er niet direct sprake zal zijn van een tekort. In intensievere melkveegebieden en ook op zandgronden zal een tekort eerder aan de orde zijn.
Om een mogelijk tekort in kaart te brengen is het belangrijk eerst een ruwvoerbalans te maken. PPP-Agro Advies heeft hiervoor een rekentool ontwikkelt die u hierbij kan helpen om in beeld te brengen hoeveel u tekort komt, maar ook wat de mogelijke oplossingen zijn.

Meer krachtvoer wel gewenst?

De meeste voorjaarskuilen hebben een hoog eiwit en zijn goed verteerbaar. Ook kunt u wel raden wat voor gras er nog gewonnen gaat worden; veel meststoffen zijn onbenut in de zomer en er wordt nu massaal bemest om van de ‘rundveemest af te komen’. Past bij deze graskuilen wel een hoger aandeel krachtvoer? Bij grote tekorten kan aankoop van ruwvoer goed passen. Een tekort van >10% aan ruwvoer is gewoonweg niet op te vangen door krachtvoerachtige producten. Zorg altijd voor een uitgebalanceerd rantsoen en wijk daarbij niet te veel af van de ‘normale’ verhoudingen ruwvoer en krachtvoer.  Hierdoor zijn de koeien ook gemakkelijker gezond te houden.

Minder vee een optie?

Misschien een wat impopulaire keuze, maar minder vee zorgt ook voor een lagere ruwvoerbehoefte. Zeker als er nog fosfaatrechten gekocht moeten worden, kan dit een interessante optie zijn: Het saldo komt namelijk flink onder druk te staan als er zowel duur voer als dure fosfaatrechten gekocht moeten worden.


Laat uw adviseur een ruwvoerbalans maken of neem contact op met D. Kool tel. 06-29306232 of via d.kool@ppp-agro.nl

ruwvoer

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK