Hoe goed is uw bodemkwaliteit?

De bodem is de basis van uw bedrijf en de motor van een gezonde en productieve landbouw voor nu en voor de toekomst. Duurzaam bodembeheer en handhaven/verbeteren van de bodemkwaliteit zijn belangrijk voor een goede gras- en maisproductie, het optimaal benutten van meststoffen en het beperken van verliezen naar het milieu. Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de landbouwbodem is in 2019 de Open Bodemindex (OBI) ontwikkeld. Via deze index is het mogelijk om concreet te maken op welke punten de bodemkwaliteit op orde is en waar mogelijke knelpunten zijn die de gras- en maisproductie belemmeren. Initiatiefnemers zijn Rabobank, A.S.R. en Vitens, samen genoemd ‘de bodemcoalitie’. Voor de ontwikkeling en uitrol van het instrument Open Bodemindex zorgt een consortium van NMI, WUR en FarmHack.

Onderdelen in de Index

De totaalscore bestaat uit de onderdelen: Chemie, Structuur, Biologie en Milieu. Dit leidt tot een totaalscore van maximaal 1, waarbij men uitgaat van landbouwkundig gebruik. Met een score van 1 kan de bodem optimaal gebruikt worden voor de landbouw. De bronnen van informatie van de OBI bestaan uit de bodemanalyse van het perceel en o.a. bekende kaarten voor grondsoorten, grondwatertrappen en verdichting van de bodem. Hieronder een voorbeeld van een totaal score:

Vervolgens is er ook een uitsplitsing per bodemfunctie:

Het voorbeeldperceel behaalt de hoge score van 0,97 op een schaal van 1,00. Landbouwkundig gezien heeft dit perceel een uitstekende bodemkwaliteit. Het betreft een relatieve score per grondsoort. 0,97 op veen is niet absoluut gezien hetzelfde als 0,97 op bijv. zand of klei.

Testfase

De Open Bodemindex bevindt zich nu in de testfase. Op verzoek van het NMI heeft PPP-Agro Advies samen met een aantal veehouders uit het veenweidengebied in West-Nederland bodemanalyses aangeleverd die gebruikt zijn om een OBI per opgegeven perceel te berekenen. De uitslagen zijn met de betrokken veehouders gedeeld en in een aantal online-sessies besproken. Wat is er goed, wat is (nog) niet duidelijk en wat kan er verbeterd worden? Er kwamen een aantal verbeterpunten uit deze sessies. Een belangrijke vraag was vooral hoe men de OBI praktisch op het eigen bedrijf kan toepassen. Ander punt was de bodemscore van maximaal 1,00. Waarom geen schaal van 1 (slecht) tot 10 (goed)? Dit en een aantal andere punten worden nu verwerkt tot een verbeterde versie van de OBI, met dank aan de betrokken veehouders voor hun input!

Vervolg

Er is inmiddels ook een webapplicatie waar de veehouders kunnen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord en zo de uitslagen van de eigen percelen kunnen raadplegen.
De Open Bodem Index is een mooi stuk gereedschap waarmee je in één oogopslag kunt zien hoe (goed) de bodemkwaliteit is. En daarmee niet altijd terechte vraagtekens over de bodemkwaliteit van landbouwpercelen in Nederland (zoals bijv. genoemd in een uitzending van het TV-programma Zembla) kunt weerleggen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze bodemcoach Dick-Jan Koster tel. 06-23058194 of mail: dj.koster@ppp-agro.nl

 

 

Foto pendelaargat

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten