Hoeveel is “Uw mest” waard?

Na een jaar met enorme stikstofopbrengsten is er deze winter heel divers gevoerd. Het ene bedrijf melkt een ureum van 27 en het andere van 17. Wat zit daar achter en wat is het gevolg?

Het melkureum is een eerste indicator omtrent de stikstofbenutting die de dieren realiseren uit het voer. Het restant wat de dieren niet benutten komt er letterlijk onder de staart uit.
Er ontstaat steeds meer een lijn, dat bedrijven met een hoog melkureum relatief “rijkere” mest in de opslag hebben zitten. In tegenstelling tot bedrijven met een laag melkureumgehalte.
Dit uit zich niet direct in het totale stikstofgehalte in de mest, maar vooral in de onderverdeling tussen “ammoniakale” (ofwel snelle) stikstof en de “organische” (langzame) stikstof.

Maar wat voor waarde hecht u nu aan uw mest en wat is dan noodzakelijk om er vervolgens bij te bemesten als u kunstmest aan gaat wenden? Dit verschil in mestkwaliteit kan zo maar oplopen tot een verschil van 15 kg stikstof per hectare. Op weg naar een ideale kuil is het zeker de moeite waard om dus een juiste bemesting toe te passen. Op een voorraad van een paar duizend kuub mest mag op een investering van een kleine honderd euro toch niet bezuinigd worden?

De komende weken heeft u nog voldoende tijd om een monster te nemen om inzicht te krijgen in de stikstofsamenstelling, het fosfaat en kali-gehalte van de mest. Aangezien de bodem elke dag nog afkoelt is er geen haast om uw “waardevolle” meststoffen op het land te brengen. (zie onderstaande link)
Neem op tijd een monster en u heeft nog voldoende gelegenheid om de kunstmestgift te her berekenen en te actualiseren.


Link: Check de actuele bodemtemeratuur!

Of kijk op onze website.

Mestmonster

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK