Hoeveel koeien kunt u houden in 2018?

Fosfaatrechten in 2018

Per 1 januari 2018 treedt het systeem met fosfaatrechten in werking. Daarmee komt de fosfaatreductieregeling van 2017 te vervallen. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de fosfaatreductieregeling en het stelsel van fosfaatrechten!

 1. De fosfaatreductieregeling gaat alleen over vrouwelijke dieren, bij de fosfaatrechten tellen ook de mannelijke kalveren (stierkalveren) met code 101 mee.
 2. In de fosfaatreductieregeling is een melkkoe één GVE. In het stelsel van fosfaatrechten bepaalt de melkproductie per koe de fosfaatproductie per koe (op basis van tabel 6 van RVO, meststoffenwet). Dit betekent dat een hogere melkproductie per koe als in 2015 tot een hogere fosfaatproductie leidt.
 3. Bij niet-grondgebondenheid is de korting onder de fosfaatreductieregeling 4% t.o.v. 2 juli 2015. Bij de fosfaatrechten wordt de korting maximaal 8,3% t.o.v. 2 juli 2015. De korting bij de fosfaatrechten kan lager worden als een bedrijf deels grondgebonden is. Voorbeeld: een bedrijf had op basis van 2 juli 2015 een fosfaatproductie van 5000 kg. De plaatsingsruimte op de eigen grond (in gebruik) in 2015 was 4900 kg fosfaat. Er wordt dan gekort tot 4900 kg, dat is in dit geval 2% korting.
 4. Bedrijven die veel gegroeid zijn na 1 oktober 2016 hoefden in 2017 niet verder dan 12% te reduceren, vanaf 2018 is 2 juli 2015 leidend.

Situatie in 2018

De eerste vraag is nu hoeveel fosfaatrechten (in kg) u toegewezen krijgt in 2018. Dit wordt bepaald door de vee aantallen op 2 juli 2015 minus de korting voor niet-grondgebonden bedrijven. Deze korting is maximaal 8,3% (of lager bij kleine overschot bedrijven). Belangrijk is ook wat de gemiddelde melkproductie per koe was in 2015. De melkproductie per koe bepaalt de fosfaatproductie per koe. De fosfaatnormen voor jongvee (code 101 en 102) zijn vaste normen. Naar verwachting zal RVO half januari 2018 de beschikking met het aantal toegekende fosfaatrechten per bedrijf gaan versturen. Controleer deze beschikking goed! Bij onjuistheden kunt u bezwaar maken tegen deze beschikking.

De gegevens voor de vaststelling van de fosfaatrechten staan al in ‘Mijn Dossier’ , in te zien via de website van ‘Mijn RVO’. Deze gegevens staan nog zonder korting vermeld. Als de hoogte van de korting bekend is, kan het aantal fosfaatrechten (in kg fosfaat) in 2018 bepaald worden. Vervolgens kunt u aan de hand van de verwachte vee-aantallen in 2018 (koeien, pinken en kalveren) bepalen of dit past binnen het aantal fosfaatrechten dat in 2018 wordt toegekend. Belangrijk is nu ook de huidige melkproductie: Is deze hoger dan in 2015, dan heeft dat tot gevolg dat de fosfaatproductie per koe ook hoger is. Er kunnen minder koeien en/of jongvee gehouden worden in 2018 dan in het jaar 2017!

Advies 

Laat u niet verrassen en maak nu al een inschatting hoeveel vee u kunt gaan houden in 2018. Dit kan lager zijn dan in 2017 onder de fosfaatreductieregeling. Bedenk wel dat als u er halverwege 2018 achter komt dat u bijvoorbeeld 5 koeien teveel heeft, u dan op dat moment 10 koeien moet afvoeren om goed uit te komen!

Als op basis van de inschatting blijkt dat er meer vee is dan u kunt houden op basis van de fosfaatrechten zijn er de volgende opties:

 1. Vee afvoeren
 2. Nog minder jongvee gaan houden of uitbesteden als hier mogelijkheden voor zijn. Ook voor jongvee (categorie 101 en 102) zijn fosfaatrechten nodig (voor een opfokbedrijf).
 3. Fosfaatrechten kopen of leasen (als dit mogelijk wordt, is nu nog niet bekend). Deze laatste optie is alleen interessant als een extra koe op uw bedrijf ook geld oplevert. Zie ook het artikel op de website van PPP-Agro Advies: Zorgt een volle stal ook voor een volle portemonnee?

PPP-Agro Advies heeft inmiddels voor veel bedrijven een inschatting gemaakt. Laat u niet verrassen in 2018!


Wilt u meer  informatie?

Neem contact op met Dick Jan Koster

Kalf - aantal koeien

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand