IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

Heeft u een plan om minder stikstof uit te stoten en daarbij uw bedrijfsvoering blijvend te verduurzamen? Dan kunt u een lening van maximaal € 400.000 aanvragen bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) van het Nationaal Groenfonds. Het is een aantrekkelijke lening: de rente is laag (1%) en u hoeft de eerste jaren niet af te lossen.

IDL is voor boeren

Veehouders en tuinders kunnen een lening aanvragen voor het primaire agrarische gedeelte van de onderneming (dus niet voor de tweede tak). U kunt een aanvraag doen voor financiering voor een omschakeling naar structureel duurzamere bedrijfsvoering.

Waarvoor kunt u een lening aanvragen bij IDL?

U kunt voor verschillende doelen en plannen en lening aanvragen bij IDL. Belangrijk is dat u wilt omschakelen naar een structureel duurzamere bedrijfsvoering. Optimaliseren van de huidige bedrijfsvoering is niet genoeg voor een lening bij IDL.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende investeringen:

 • kosten voor verbouwen, verwerven of verbeteren van onroerende goederen;
 • kosten voor de aankoop van machines en uitrusting;
 • algemene advieskosten rond bovenstaande uitgaven (bijvoorbeeld architecten, ingenieurs, adviseurs).

Investeringen die niet gefinancierd kunnen worden zijn bijvoorbeeld: aankoop van productierechten, dieren,  eenjarige gewassen of (landbouw)grond zonder investeringen in de eerste drie punten.

Voorwaarden IDL

Om een lening aan te vragen bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U heeft bijvoorbeeld al een (concept) economisch bedrijfsplan met investeringsoverzicht, financieringsplan exploitatie en liquiditeitsbegroting. Daarnaast heeft u al (zicht op) een deel van de financiering voor uw plannen.

De andere voorwaarden kunt u vinden op de website van het Nationaal Groenfonds: Investeringsfonds Duurzame Landbouw | Nationaal Groenfonds

De aanvraagprocedure

IDL stappenplan

Klik voor een vergroting van de afbeelding

De aanvraag doet u via het aanvraagformulier op de website van het Nationaal Groenfonds. Deze wordt eerst gecontroleerd door de fondsmanager. Als de aanvraag compleet is wordt deze doorgestuurd naar de beoordelingscommissie. Op de website kunt u zien wanneer de commissie vergadert en wanneer uw aanvraag binnen moet zijn.

Wij helpen bij de aanvraag

Wilt u investeren in uw bedrijf en wilt u dit deels financieren met een lening uit het IDL? Wij kunnen u helpen met het voorbereiden en invullen van de aanvraag. Wij kunnen bijvoorbeeld een economisch bedrijfsplan of liquiditeitsbegroting voor u opstellen. Daarnaast hebben we aan de hand van voorbeelden inzicht gekregen in het toekenningsproces. Met onze hulp heeft u dus al een streepje voor.

Meer info

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Pieter van Gorkum.

IDL van Nationaal Groenfonds

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan