Informatieplicht energiebesparing

Heeft u een bedrijf dat valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (is meestal het geval bij minder dan 200 melkkoeien) en verbruikt u meer dan 50.000 kWh (is meestal het geval bij meer dan 100 melkkoeien), dan bent u verplicht om te melden wat u doet om uw energieverbruik te besparen! 

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen toe te passen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder en te melden in hoeverre ze dit hebben doorgevoerd. Voor de agrarische sector is hiervoor een lijst met verplichte bespaarmaatregelen gemaakt.

Voorbeelden voor de melkveehouderij zijn:

 • Toepassen van LED-verlichting
 • Energiezuinige boiler voor tapwater
 • Aanbrengen isolatie om warmwaterleidingen
 • Toepassen van een voorkoeler
 • Scheiden van koellucht en warme lucht bij de koelmachine
 • Frequentieregelaar op de vacuümpomp

Het is de bedoeling dat u vóór 1 juli 2019 rapporteert bij RVO.nl welke energiebesparende maatregelen er al genomen zijn en wat u van plan bent te gaan doen.  PPP-Agro Advies wil u graag helpen om te kijken welke maatregelen voor uw bedrijf van toepassing zijn en hoe dit alles kan worden gemeld bij RVO.nl. Naast het uitvoeren van de melding, geven we u ook graag inzicht waar u staat ten opzichte van uw collega’s. Daarbij is het verbruik per 1.000 kg melk een interessant kengetal.

Verder adviseren we u ook graag wat u praktisch nog kunt doen om het verbruik verder omlaag te brengen. Op deze manier combineren we een verplichting met een stap vooruit voor het klimaat en de portemonnee.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus Verhoeff. Mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of bel 06-47155573

Voorkoeler

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan