Kennismakingscursus Klimaat, Kringloop en Natuur denken

FrieslandCampina maakt serieus werk van haar visie ‘Melk met Meerwaarde’ en wil de leden melkveehouders hiervoor belonen. Om hier als veehouder maximaal van te profiteren, hebt u inzicht nodig in de thema’s klimaat, kringloop en natuur. 

PPP-Agro Advies en FrieslandCampina gaan samen een kennismakingscursus Klimaat, Kringloop en Natuur denken (KKN) organiseren. In deze kennismakingscursus praten wij u bij over de betekenis voor uw bedrijf van broeikasgasreductie, het sluiten van kringlopen en werken aan natuur. Ook laten wij u zien hoe u de resultaten uit het dashboard van de KringloopWijzer kunt lezen en wat dat betekent voor uw bedrijf. De cursus is een initiatief vanuit FrieslandCampina voor haar leden, maar ook leveranciers aan andere melkfabrieken zijn welkom in deze cursus.

We gaan u praktisch inzicht geven in het waarom van KKN. Vervolgens is het doel om het KKN denken handen en voeten te geven op het eigen bedrijf door aan te geven wat u dan kunt doen.

Dit gaan we doen door middel van twee studiegroep-bijeenkomsten in 2 dagdelen die deze winter zullen plaatsvinden. Voor FrieslandCampina leden zijn hier geen kosten aan verbonden, van andere deelnemers wordt een vergoeding gevraagd van € 250,- excl. BTW.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in de maanden november – december 2018.
In deze bijeenkomst wordt u wegwijs gemaakt over het waarom van het werken aan Klimaat, Kringloop en Natuur met zijn indicatoren, streefwaarden en kansen voor u.

De tweede bijeenkomst in maart – april 2019 gaat meer de diepte in. We zullen u (met uw akkoord & machtiging) op basis van de Kringloopwijzer 2018 inzicht geven in uw eigen cijfers. We kijken dan met elkaar onder andere naar hoe u ervoor staat en hoe u deze cijfers op uw bedrijf kunt optimaliseren.

Wij zijn op dit moment druk met de voorbereidingen om zo snel mogelijk te kunnen starten met de eerste bijeenkomsten. Bij vragen kunt u contact opnemen met Delian Kool, d.kool@ppp-agro.nl of 06-29306232.


OVERIGE MEDEDELINGEN

 • Ons streven is om zoveel mogelijk in de buurt van uw bedrijf met groepjes van 10 – 12 deelnemers te starten. We streven naar een reistijd van 1 uur max.
 • Ook vragen wij u om aan te geven bij de aanmelding of u tegen betaling de catering en accommodatie kunt verzorgen. Dit ziet er meestal als volgt uit:
– Dagdeel van drie uur, vaak de middag
– Start om 12:00 met broodjes en soep
– Koffie en thee gedurende de middag tot 16:00 uur
– Mogelijkheid tot het bieden van plaats voor 12-16 pers.
Melkauto Friesland Campina

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten