Klimaatslim Boeren in polder Stein-Zuid 

Klimaatslim Boeren in polder Stein-Zuid 

 

Polder Stein-Zuid 

De polderaanpak vindt plaats in de  polder Stein-Zuid (tussen Gouda, Haastrecht, Hekendorp, de Hollandsche IJssel en de spoorlijn Gouda-Woerden), een gebied van ca 390 ha. In de polder gaan 11 deelnemers  in de eerste fase met POP3-subsidie van Provincie Zuid-Holland op ca. 100 ha veengrond waterinfiltratiesystemen (WIS) aanleggen (actief en passief). In de winter van 2022-2023 wordt fase twee uitgewerkt met een aanpak gericht op het nog verder verbinden van deze agrarische polder met de stedelijke omgeving: recreatie, natuur, verbeteren waterkwaliteit en biodiversiteit en verduurzamen bedrijfsvoering: een ‘veeninnovatieve aanpak’. 

Polderaanpak: 11 deelnemers – 390 hectare 

Elf melkveehouders en andere particuliere grondeigenaren werken samen met gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, Weidehof Krimpenerwaard, PPP-Agro Advies en Waaloord VOF aan de verdere vormgeving van dit polderinitiatief. Agrarisch Collectief Krimpenerwaard is de aanvrager van de POP3 subsidie voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen (WIS), fase één van dit project. 

Wow! 

De betrokken melkveehouders in dit gebied willen graag aan de slag met natuur- en waterbeheer en verder gaan met recreatief medegebruik van deze bijzondere veenweidepolder aan de rand van de stad. Niek den Boer licht dit toe! zie filmpje! 

Polder Stein (foto bij artikel klimaatslim boeren)

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten