Kritieke melkprijs volgt melkprijs

De kritieke melkprijs is …… de melkprijs …… die nodig is om alle rekeningen te kunnen betalen. Dit is inclusief privé-uitgaven, belastingen, aflossingen en vervangingsinvesteringen. De kritieke melkprijs (oranje lijn) piekte in 2014 en ook in 2017 zien we de kritieke melkprijs weer pieken op 36,7 cent. De aflossingen en vervangingsinvesteringen worden normatief berekend (waarde bedrijfsgebouwen x 4% en waarde werktuigen/installaties x 10%).

Bron: Bedrijfsvergelijkend overzicht bedrijfsanalyse melkveehouderij PPP-Agro Advies

Bron: Bedrijfsvergelijkend overzicht bedrijfsanalyse melkveehouderij PPP-Agro Advies


De inkomsten op een melkveebedrijf worden voor 85% bepaald door het melkgeld. Is de melkprijs hoog dan is het bedrijfsresultaat hoog. Meer inkomsten betekent dat er financiële middelen beschikbaar zijn en als er geld beschikbaar is, wordt het “makkelijker” uitgegeven. In jaren met een hoge melkprijs zien we dat de bewerkingskosten (arbeid, loonwerk en werktuigenkosten) maar ook onderhoud gebouwen toenemen. Op een aantal bedrijven zal dit komen omdat er sprake was van achterstallig onderhoud, echter we constateren ook dat er gewoon minder op de kosten wordt gelet.Een hogere winst betekent ook extra inkomstenbelasting (IB) betalen. De naheffing IB volgt veelal in het volgende jaar. Het effect is in de grafiek goed te zien in 2013 en 2014.
Het is en blijft de uitdaging om de kostprijs van de melk incl. rente gemiddeld 12 cent onder de (gemiddelde) melkprijs te houden, zodat privé-uitgaven, aflossingen en vervangingsinvesteringen zonder probleem betaald kunnen worden.
Daarnaast is het beschikbaar hebben van een financiële buffer (een bedrijfs-spaarrekening en of kredietruimte in de rekening courant van ca. 10 cent per 100 kg melk belangrijk om jaren met tegenvallende melkprijzen op te kunnen vangen.
Lees verder: Analyse melkveehouderij 2017 Prognose 2018 en 2019


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas de Jong, adviseur economie en strategie k.de.jong@ppp-agro.nl of tel. 06-17552127

Koeien in de mist

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan