Kruidenrijk grasland inzaaien: wachten op vochtig, groeizaam weer

Er is veel belangstelling voor het inzaaien van kruiden. Bij verschillende melkstromen is het als voorwaarde opgenomen om een meerprijs voor de melk te realiseren. Ook in het kader van weidevogelbeheer staat het volop in de belangstelling, mede omdat kruiden voor een grotere insectenrijkdom zouden zorgen (=voedsel voor kuikens). Maar hoe krijg je kruidenrijk grasland?

Vuistregels voor een succesvolle inzaai

Kruidenrijk grasland krijg je niet door simpelweg kruiden in een grasmengsel op te nemen en in te zaaien: vaak zijn er na een paar maanden nauwelijks kruiden terug te vinden. Een goed zaaibed, ondiep zaaien en een rustige start: deze en andere vuistregels voor een succesvolle start zijn bij elkaar gezet in een factsheet kruiden inzaaien op www.weidewinst.nl. Let op: sommige (randen van) graslanden zijn al best kruidenrijk. Deze hoeven niet opnieuw te worden ingezaaid, rustig aan met bemesten en de kruiden eens tot bloei laten komen is voldoende.

Augustus goed inzaaimoment

Een aandachtspunt bij inzaai is ook het tijdstip. Veel kruiden kiemen bij een hogere temperatuur dan gras. Daardoor hebben ze bij inzaai in het vroege voorjaar meestal een forse achterstand op het gras. Vanaf eind april speelt dit probleem niet, maar ligt droogte op de loer. In 2018 was dit heel sterk, waardoor vrijwel alle inzaai is mislukt: de kruiden kwamen soms nog wel redelijk op, maar door gebrek aan gras ertussen ontstonden er heel open zodes, waar probleemonkruiden vaak massaal de kop op staken. Ook dit jaar belooft weer weinig goeds: het is kurkdroog. Normaal gesproken is augustus/begin september een betere periode, hoewel dit ook geen garantie bleek in 2018. Kortom, het perfecte inzaaimoment is slecht te voorspellen: het wachten is op groeizaam, vochtig weer.

Foto: Gezaaid voor droogte: geen gras, wel varkensgras tussen m.n. cichorei

Foto: Gezaaid voor droogte: geen gras, wel varkensgras tussen m.n. cichorei

Weidewinst

Voor meer informatie over deze en andere maatregelen voor meer biodiversiteit en weidevogels op melkveebedrijven: zie de website www.weidewinst.nl, een gezamenlijk initiatief van Louis Bolk Instituut, PPP-Agro Advies, Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en Van Hall Larenstein. Deze website is een van de activiteiten van ‘Winst en Weidevogels’, een project gefinancierd door de provincie Zuid-Holland.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus Verhoeff
mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of tel 06-47155573

Koeien in de wei

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten