Kuil van de toekomst: vooruitdenken om te optimaliseren

Volledige artikel op NetwerkPraktijkbedrijven.nl

 

Netwerk Praktijkbedrijven werkt aan het verlagen van de ammoniak- en methaanemissie op bedrijfsniveau. De eerste knop om aan te draaien is het voer- en diermanagement, met een hoofdrol voor het rantsoen. Met de ‘Kuil van de Toekomst’ proberen de deelnemers van het Netwerk te sturen op de samenstelling van het rantsoen. Er zijn veel elementen binnen het rantsoen om op te sturen, dus eenvoudig is het niet. Droger inkuilen en een bladrijk gewas oogsten zijn belangrijke aandachtspunten.

Kuil van de Toekomst

Tijdens een workshop hebben de deelnemers zich verdiept in de ‘Kuil van de Toekomst’. Ruwvoer beslaat 70 procent van het rantsoen. De graskuil is daarvan het grootste component en daardoor ontzettend belangrijk binnen de reductieroute. Een planmatige aanpak voor het maken van een ideale kuil is raadzaam.

Netwerk Praktijkbedrijven noemt dit de ‘Kuil van de Toekomst’: een kuil die een gunstig effect heeft op ammoniak- en methaanemissies, bijdraagt aan een gezonde koe, een lage carbon footprint heeft en zorgt voor een goede melkproductie.

Kuil van de toekomst

Door aan het begin van het jaar na te denken aan welke voorwaarden de kuil moet voldoen en op wat voor kuil je wilt uitkomen, kun je door middel van bemesting, in- en uitkuilen (oogsten), graslandmanagement en weidegang hier rekening mee houden en op sturen. Vooruitdenken en vooraf je uitgangspunten bepalen zijn nodig om tot het gewenste resultaat te komen.

Managen van de kuil

Tijdens het eerste deel van de workshop gaf collega Delian Kool uitleg over de benodigde stappen en daarna gingen de groepen zelf dieper in op het managen van een goede kuil. Een kernbegrip in de workshop is het woord ‘optimum’. Niet het hoogste of laagste gehalte wordt nagestreefd, maar optimale verhoudingen tussen het effect op emissies, gezonde dieren en goede melkproductie.

 

“Bij het sturen op het optimum wil je zowel methaan beheersen als een goede voerefficiëntie. Tot de 2e helft van mei (de eerste snede) gaat het vrij makkelijk.” – Delian Kool

 

Meer info en verder lezen

Dit is een deel van een artikel op de website van Netwerk Praktijkbedrijven. U kunt het volledige artikel daar lezen: Optimaliseren van het rantsoen vraagt vooruitdenken | Netwerkpraktijkbedrijven.

In Netwerk Praktijkbedrijven werken we met ruim honderd melkveebedrijven aan het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen van haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Delian Kool.

Kuil van de toekomst

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni