KUNSTMEST IS GEEN STROOIGOED

Met minder kunstmest naar een gezond rantsoen

WAAR GAAT HET OVER?

Stikstof (N) is de belangrijkste bouwsteen voor graseiwit. Veengrond bevat veel stikstof en kent een hoge mineralisatie van stikstof, variërend van 170-370 kg N/jaar (Deru et al. 2018). De bijdrage uit de bodem aan het totaal gebruikte stikstof voor graseiwitproductie is in de veenweiden ongeveer 2/3 (BIN 2014-2016 referentiebedrijven op veen). Omdat er dus zoveel stikstof uit de bodem komt is het ruw eiwit gehalte van het gras vaak hoger dan de gewenste 150-160 g/kg droge stof. Deze hoeveelheid ruw eiwit is belangrijk voor een goed en gezond grasrantsoen (Figuur 1).

KRINGLOPEN VERDER SLUITEN

Door minder te bemesting stuur je op een lager ruw eiwit niveau in het gras. Een goede indicatie voor het juiste niveau van bemesting zijn de eerder uitgevoerde mestgiften en kuilmonsters van de afgelopen drie jaar. Als de stikstoflevering van de bodem en van de organische mest beter benut wordt kun je met minder kunstmest toe. Zo wordt er minder stikstof van buitenaf aangevoerd, wat gunstig is voor het verder sluiten van de kringloop (Schröder et al. 2016, Rekenregels van de KringloopWijzer). Bijvoorbeeld binnen het project Koeien & Kansen hebben de bedrijven De Vries en Hagoort hun kunstmestgebruiksruimte niet ten volle benut. Vooral De Vries heeft hierdoor ook veel winst geboekt als het gaat om een lager stikstofverlies.

WERK IN UITVOERING

Binnen en buiten de Proeftuin Veenweiden wordt gewerkt aan het beter in beeld te brengen van de variatie en dynamiek van de stikstof levering uit veenweidegronden. Met die kennis kunnen we tot specifiekere bemestingsadviezen komen voor veengrond

Bekijk hier de video: Kunstmest is geen strooigoed

Kijk voor het complete bericht en meer info op  www.opgrondvanmorgen.nl

Kunstmest is geen strooigoed

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten