Laat uw gras meten in een meetproject en beweid bewust en beter

Bent u al klaar voor beweidingsseizoen 2018?

 

Wilt u dit seizoen uw beweiding scherper gaan sturen en leren van elkaar. Doe dan mee met Bewust en Beter Beweiden.

In dit Utrechtse Project gaan we op uw bedrijf gedurende 20-22 weken uw gras meten, er komt dus wekelijks iemand langs die op de huiskavel gras meet. Na elke wekelijkse meting krijgt u de meetresultaten met een BeweidingsAdvies op basis van de metingen terug in uw inbox. Via intake gesprekken en begeleiding (o.a via WhatsApp)  bespreken u en collega’s met een weidecoach de resultaten en vooral de praktische keuzes waar u op dat moment voor staat.

Het uiteindelijke doel hiervan is om efficiënt melk uit vers gras te produceren met een hoge gewasopbrengst en een tevreden koe en boer. Of u gebruik maakt van omweiden of standweiden maakt daarbij niet uit. Door de meetkosten kent het project wel een eigen bijdrage. Deze bedraagt €10,- per ha huiskavel met een minimum van €200,- Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers,
Geef u snel op bij Wim Honkoop: w.honkoop@ppp-agro.nl / 06-13522542

 

Wat gaan we doen? 

Tijdens het weideseizoen wordt 22 weken lang grashoogte metingen gedaan bij u op het bedrijf. De cijfers die worden verzameld over de grasgroei en grasvoorraad geven inzicht, grip en houvast en helpen met de beweidingsplanning. Aan de hand van actuele grashoogtemetingen kunt u het beweidingsmanagement gedurende het beweidingsseizoen optimaliseren. In het project wordt u hierbij ondersteund door middel van een intakegesprek en terugkoppeling op de resultaten door de Weidecoach. Deze begeleiding zal dus grotendeels via WhatsApp en telefonisch gaan, maar kan ook uit een kort bezoek bestaan. Net wat nodig is.
Daarnaast zit u met de degene die bij u meet, een weidecoach en andere veehouders waar gemeten wordt in een WhatsApp groep om de vragen, keuzes en kennis met elkaar te delen. Het project wordt ondersteund door de provincie Utrecht. Iedereen kan zijn gras laten meten maar alleen als u in de provincie Utrecht woont kan dat voor de beperkte eigen bijdrage. We hebben de afgelopen jaren gezien dat juist met elkaar in gesprek gaan over concrete cijfers en metingen helpt om werkelijk stappen te zetten richting een betere beweiding.
In principe loopt het traject 1 jaar, wilt u doorgaan in het tweede jaar dan kan dat met een hogere eigen bijdrage. Wilt u wel meedoen maar is 2018 nog te vroeg dan is er in 2019 een tweede kans om mee te doen.

Geef u snel op bij Wim Honkoop: w.honkoop@ppp-agro.nl / 06-13522542

Springende-koe

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten