Laten we het gewoon proberen!

8 september 2020 Een paar weken terug was Ado Bloemendal van Pure Graze te gast bij de ‘Praktijkkring Biodiversiteit’ van het project ‘Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland’. Teus Verhoeff, praktijkkringbegeleider van PPP-Agro Advies, was vooraf gereserveerd over het verhaal: “Ik laat me niet van alles op de mouw spelden over saladebuffet, kruiden, enzovoort, want veen is wel even andere koek dan klei of zand.”

Doorzaaien of herinzaaien van kruiden

Over doorzaaien op veengrond was Ado heel uitgesproken: “Dat wordt niet wat!” Zodevormende grassen zijn zo sterk dat ze kruiden geen kans geven om te ontwikkelen. Ze zijn in no time weggedrukt en vergeten. Herinzaaien biedt volgens Ado meer kansen, maar dan moet je met veengrond extra op je tellen passen, met name met bemesten, want er zit van zichzelf al zoveel in de bodem.

Diepere beworteling biedt kansen

Wat Teus aansprak in het verhaal van Ado is de motivatie om met kruiden te beginnen. Geen vage idealen of indirecte verdienmodellen, maar gewoon lagere kosten, omdat je minder kunstmest en mineralen nodig hebt! Kruiden kunnen door een diepere beworteling beter bij voedingsstoffen en mineralen uit de bodem en zijn daardoor minder afhankelijk van wat ze van buiten (o.a. door kunstmest) wordt aangereikt. Kortom, de boodschap van Ado is: “Zorg door goed management dat veengrond kan geven wat ze in petto heeft.“

Meer kruiden en minder kunstmest

Teus Verhoeff: “Als ik dat hoor, moeten we op veen snel aan de bak om deze kans te pakken. Laten we bij herinzaaien kiezen voor een kruidenrijk mengsel. En zet dan meteen de kunstmestsilo op een kier of zelfs dicht, want minder kunstmest is goed voor:

• de ontwikkeling van kruiden/ biodiversiteit;
• lagere kosten;
• de uitstoot van broeikasgassen (die vrijkomen bij productie en gebruik van kunstmest).”

Zijn er ook risico’s als we minder kunstmest gebruiken? Inderdaad, die zijn er:

• minder eiwit in het gras (maar dat hebben we toch in overdaad op het veen)
• minder smakelijk gras (en dat kan op een andere manier opgelost worden)

Onderzoek naar doorzaaien met nieuwe techniek

Op dit moment loopt er een proef waarin we met nieuwe machines en methoden het doorzaaien van kruiden blijven proberen. Het zou jammer zijn als elk perceel, voordat het kruidenrijk is, per definitie zwart gemaakt moet worden, want daardoor verliezen we gelijk veel organische stof (OS), bodemleven en structuur. De winst van kruiden wordt dan teniet gedaan door de voorbereiding. Daarom willen we doorzaaien, dit behoudt de OS, bodemleven en structuur juist en we verwachten dat het de hele structuur verbetert. Komende tijd wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van deze manier van doorzaaien.

Melkveehouderij Praktijkkring Biodiversiteit

In de Praktijkkring Biodiversiteit werken 11 melkveehouders, voornamelijk uit de Alblasserwaard, onder leiding van Teus Verhoeff (PPP-Agro Advies) aan het vergroten van biodiversiteit op hun bedrijven. Alle deelnemers experimenteren dit jaar met de doorzaai van kruiden in hun grasland. Ze hebben hierover persoonlijk advies gekregen. In de bijeenkomsten van de praktijkkring wisselen ze ervaringen uit en nodigen ze sprekers uit om zich verder te verdiepen in kruidenrijk grasland.

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland

Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders ontdekken hoe ze met elkaar kringlooplandbouw kunnen realiseren. Wilt u meer weten over het project? Klik hier.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus Verhoeff mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of tel 06-47155573

Wilt u ook experimenteren met kruiden? Via onderstaande link kunt u voordelig zaaigoed bestellen. www.1001ha.nl

20200820_152146 kruidenrijk grasland Teus

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan