Low Carbon Farming in praktijk

Broeikasgassen in 2030 halveren 

Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé hebben de handen ineengeslagen op weg naar duurzamere zuivel in het project Low Carbon Farming. Het doel? De uitstoot van broeikasgassen van hun producten in 2030 halveren (ten opzichte van 2018). Samen met melkveehouders zoeken ze naar de beste methodes om de uitstoot te verminderen.  

Zeventien pilotbedrijven   

Zeventien enthousiaste melkveehouders hebben in 2022 proefgedraaid. Ze voerden aanpassingen door in hun bedrijf, bijvoorbeeld voermaatregelen, het zaaien van grasklaver en het opwekken van duurzame energie.  

Wij begeleiden deze zeventien pilot-melkveehouders. In de komende jaren – tot en met 2030 – wordt het project Low Carbon Farming uitgebreid met 250 boeren. Daar zijn wij ook bij betrokken. Het project wordt daarnaast ondersteund door onder andere wetenschappers van Wageningen University. 

Maatwerk 

Wat de optimale aanpak is, verschilt per bedrijf. De pilotbedrijven werken samen met de andere partijen in het project in de zoektocht naar maatregelen die bij het bedrijf passen. Hierbij is de praktische haalbaarheid van groot belang.   

Nestlé en Vreugdenhil investeren de komende zeven jaar flink in het project. De investeringen die de melkveehouders doen worden voor een deel uit het project betaald. Zo worden zij gestimuleerd net een stapje verder te gaan. 

Bezoek aan Boerderij de Noordhof 

Tim van Noord is melkveehouder in Hellouw. Zijn bedrijf Boerderij de Noordhof is een van de zeventien pilotboerderijen. Wij gingen hier in februari langs om te zien wat voor veranderingen hij heeft doorgevoerd binnen zijn bedrijf nu hij meedoet aan dit project.  

Van Noord: “Ik heb de boerderij samen met mijn vrouw overgenomen van mijn vader en die heeft het weer van zijn vader overgenomen. En we hopen dat er ook een toekomst op dit bedrijf is voor een volgende generatie. Dit kan betekenen dat daar veranderingen voor nodig zijn. Bijvoorbeeld door minder kunstmest te gebruiken door het toepassen van grasklaver. Nestlé en Vreugdenhil geven mij de financiële middelen en kennis om deze transitie door te maken en dat voor een langere periode tot aan 2030. Ik sta er niet alleen voor, we doen het samen.” 

Reductieplan 

Er is met de projectpartners een reductieplan gemaakt. Dit geeft inzicht in waar uitstoot van de broeikasgassen vandaan komen en hoe deze uitstoot verminderd kan worden. Van Noord besloot door dit plan op veel van de grond grasklaver in te zaaien. Deze aanpassingen heeft hij minder dan een jaar geleden gedaan, dus over de resultaten kan hij helaas nog niets zeggen.


Lees voor meer over dit project op onze projectpagina Low Carbon Farming. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Barend Meerkerk via b.meerkerk@ppp-agro.nl of 06-53670143

Koeien in een stal op stro - Low Carbon Farming in praktijk

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK