Maak de graskuil niet droger dan je aan kunt!

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! De kuilen van vorig seizoen zijn (bijna) op en we kunnen weer aan de slag met nieuwe graskuilen. De graskuil is de basis voor een gezonde en goed draaiende veestapel. Daarom is het van belang dat de graskuil optimaal is en vooral ook blijft.

Eiwitgehalte daalt bij broei

In een grasrijk rantsoen willen we graag meer DVE in de kuil en dat kan met een drogere kuil. Een nadeel van een droge kuil is de kans op broei. Hoe droger de kuil, hoe makkelijker deze broeit. Dan is het voordeel van meer DVE meteen weer teniet gedaan. De uitdaging is daarom de balans te vinden tussen droger inkuilen (= meer DVE) en het voorkomen van broei. Uit onderzoek blijkt dat de VEM waarde en het eiwitgehalte van een graskuil bij broei fors daalt. Ook zorgt broei ervoor dat het gras minder smakelijk is, met een lagere opname tot gevolg. Kortom, broei kost handenvol geld en ergernis.

Factoren die broei beïnvloeden

Stagiaire Jurjan de Bruin heeft in het najaar en de winter van 2020 onderzoek gedaan naar broei in graskuilen en de factoren die hier invloed op hebben. Dit onderzoek is uitgevoerd bij de melkveehouders van het project ‘Wijzer op Veen’, waarin 40 melkveehouders in samenwerking met het KTC Zegveld hun management tegen het licht houden. Uit het onderzoek blijkt dat de temperatuur, met name in de bovenste helft van de kuil, hoger is dan gewenst (max. 32 graden Celsius). Bij deze temperatuur begint de broei en daarmee de daling van de kwaliteit van het voer. Om de broei te verklaren, is gekeken naar het percentage droge stof, de dichtheid en de voersnelheid.

 • Het percentage droge stof in de bovenlaag van de graskuil is van grote invloed op het voorkomen van broei. Wanneer het droge stof percentage toeneemt tot boven de 42% vertoont de graskuil eerder een temperatuurverhoging dan bij een lager percentage droge stof (<42%).
 • Bij een hoger percentage droge stof is het lastiger om een goede dichtheid te krijgen in de graskuil, doordat het gras minder snel compact wordt. Een minder goed aangereden graskuil is gevoeliger voor broei.
 • Uit het onderzoek komt naar voren dat een voersnelheid van minimaal twee meter per week bijna altijd broei voorkomt.

Op naar een goede graskuil

Om te kiezen voor een juist droge stof percentage zijn er wel een paar zaken belangrijk. Een bladrijk product rijdt beter aan dan een stengelig product met hetzelfde droge stof percentage. Een eerste snede is dan vaak ook niet snel te droog. Daarnaast worden er veel lasagnekuilen gemaakt waardoor verdichting van een iets drogere onderste laag vaak goed gaat. Regelmatig is de aanvoersnelheid hoog, een tweede shovel of trekker op de kuil is dan een aanrader. Bij lasagne kuilen kan er ook gekozen worden om een tweede kuil te maken, hierdoor kan de shovel/trekker constant , ook tijdens het lossen, aan blijven rijden.

Gezien de bovengenoemde factoren, geven we daarom de volgende adviezen:

 1. Maak de kuil niet droger dan je aan kunt! Stel voor jezelf een optimaal droge stof percentage vast waarbij de kuil niet gaat broeien.
 2. Rijd de kuil goed vast, met in het achterhoofd de volgende vuistregels:
  a. Het aanrijdgewicht op de kuil moet minimaal de helft zijn van de aangevoerde tonnen product per uur. Wanneer u 30 ton gras per uur naar huis rijdt, moet er minimaal een gewicht van 15 ton op de graskuil rijden.
  b. Per 1 ton kilogram gras moet er minimaal één minuut vastgereden worden. Wanneer u dus 30 ton gras product per uur naar huis rijdt, moet er minimaal een half uur worden vastgereden.
 3. Om voldoende voersnelheid te houden is het van belang om de maatvoering van de graskuil aan te passen aan de grasopname van de melkkoeien. Bij de aanleg of renovatie van de kuilopslagen kunt u hier rekening mee houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus Verhoeff mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of tel. 06-47155573

DSC00465

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK