Welke maatregelen voert u uit voor ammoniak- en methaanreductie?

Studenten van drie hogescholen (Aeres, VHL, HAS) werken samen om maatregelen te bedenken die bijdragen aan ammoniak- en methaanreductie. Het project richt zich op maatregelen die via het voerspoor of graslandmanagement al op korte termijn verschil kunnen maken. Denk hierbij aan ruwvoerkwaliteit, weidegang en het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen.

De centrale vraag in het project is: “Wat is er nodig om melkveehouders nu en in de toekomst de juiste keuzes te laten maken om, beredeneerd vanuit de behoefte van de koe, het optimale graslandmanagement, rantsoen en rantsoenmanagement te hanteren wat leidt tot een lagere ammoniak- en methaanemissie?”

Twee belangrijke thema’s worden daarbij uitgewerkt. Allereerst worden maatregelen verder uitgewerkt tot handelingsperspectieven. Daarnaast wordt gekeken naar de gedragsverandering die nodig is om de maatregelen te laten slagen.

Van wetenschap naar praktijk

De handelingsperspectieven die naar voren komen uit wetenschappelijk onderzoek worden omgezet naar praktische handvatten. Vervolgens worden deze door studenten en docentonderzoekers in de praktijk getest op melkveebedrijven met verschillende grondsoorten en bedrijfsintensiteit.

Wat motiveert u als melkveehouder?

Niet alleen het hebben van kennis van maatregelen en uitwerking in de praktijk is belangrijk. Ook de mindset van de (toekomstige) veehouder en adviseur is cruciaal voor de motivatie om beslissingen te nemen. Het is belangrijk om kansen, drijfveren en barrières te begrijpen. Om hier meer over te weten te komen hebben de studenten een enquête gemaakt. Ze willen leren welke maatregelen veehouders al hebben genomen, welke juist niet en wat de redenen hiervoor zijn.

Deze enquête wordt twee keer afgenomen, aan het begin en het eind van het project. Zo wordt zichtbaar welk effect er in vier jaar is opgetreden. De eerste enquête is al afgenomen en gesloten.

Bijzondere combinatie

De combinatie van het in kaart brengen van praktijkrijpe handelingsperspectieven met daarbij de benodigde gedragsverandering maakt dit een bijzonder project. PPP-Agro Advies is één van de ketenpartners die betrokken is bij dit project. Wij brengen kennis en ervaring in vanuit onze werk met veehouders. Daarnaast focussen wij ons op het ondersteunen van de studenten bij het uitvoeren van hun adviestaak richting melkveehouders.


Neem voor meer informatie contact op met Jurian Korevaar via j.korevaar@ppp-agro.nl of 06-31313533.

Twee koeien in een stal kijken de camera in - ammoniak- en methaanreductie

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten