Mag een bank de renteopslag zomaar verhogen?

Veel ondernemers hebben een zogenaamde euribor gerelateerde lening. Ook de rekening courant rente is hier nogal eens aan gerelateerd. Met de bank wordt dan een afspraak gemaakt over de  opslag op de euribor rente. Deze opslag bestaat uit diverse onderdelen die gebaseerd zijn op de inschatting van risico’s en kosten.


De onderdelen zijn:

Debiteuren of klantrisico

Dit is het risico dat een klant zijn lening niet terugbetaald. Hoe groter het risico hoe hoger de opslag.

Liquiditeitsrisico

Naast de inkooprente betaald een bank ook andere kosten voor de inkoop van geld. Als een bank geld leent op de kapitaalmarkt om leningen te kunnen verstrekken betaald een bank niet alleen het 3 maands euribor tarief, maar ook een opslag die afhankelijk is van contractuele voorwaarden, de kredietwaardigheid van de bank zelf en de looptijd van de lening.

Operationele kosten

Dit zijn de kosten voor de bedrijfsvoering van een bank. Denk hierbij bijvoorbeeld aan personeelskosten, kantoren en automatisering.

Marge

Een bank is een commercieel bedrijf wat winst wil maken.


Soms voert een bank een eenzijdige verhoging van de opslag door, omdat zij vindt dat het risicoprofiel van een klant verslechterd. Hierbij wordt meestal verwezen naar het contract of de algemene voorwaarden.

Volgens de rechtbank kan een bank dit niet onbegrensd doen. Bij Rabobank staat in artikel 2 van de algemene voorwaarden “dat de bank bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen en daarbij naar beste vermogen rekening houdt met de belangen van de cliënt”.

Een verhoging van de opslag, omdat de bank vindt dat ze te weinig verdient aan de lening, is dus geen goede reden. ING is hier in het verleden al eens voor op de vingers getikt.

Een verhoging van de opslag omdat een bank anders tegen een bepaalde sector aan kijkt is ook geen goede reden. De bank moet zeer zorgvuldig naar de specifieke situatie van de klant kijken, relevante informatie inwinnen en zeer duidelijk communiceren met de klant wat de redenen zijn. Ook verhogen met terugwerkende kracht is niet toegestaan.

Kortom er zijn grenzen gesteld door de rechter. Welke consequenties dit verder zal hebben valt nog te bezien. Voer voor advocaten die ongetwijfeld zullen gaan procederen bij renteverhogingen bijvoorbeeld als een klant naar bijzonder beheer gaat.

Voor u goed om te weten dat niet alles klakkeloos geaccepteerd hoeft te worden. Het wordt steeds belangrijker dat u zich vooraf een goed beeld vormt van uw positie ten opzichte van de bank(en). Vanuit PPP Agro geven we u graag dit inzicht.

Voor meer informatie neem contact op met Pietjan de Jong. mail pj.de.jong@ppp-agro.nl tel 06-54256549

bank

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand