Meer doen met bodemanalyses

Dit jaar zijn er weer veel bodemanalyses genomen. Dit is verplicht voor het wettelijk bemestingsplan, maar u kunt ze óók goed gebruiken voor uw landbouwkundig bemestingsplan. Nog even en u mag weer mest aanwenden op uw percelen. Het is verstandig voordat u de mest gaat aanwenden eerst hiervoor een goed plan op te stellen. Maak daarbij ook gebruik van de ruwvoeruitslagen en de KringloopWijzer van het afgelopen jaar. Op de kengetallen pagina uit het KringloopWijzer rapport staat al belangrijke informatie over de ruwvoeropbrengsten van uw eigen grond en over het benutte eiwit van eigen bedrijf. Ook kunt u hiervoor eventueel het dashboard gebruiken uit de KringloopWijzer (zie afbeelding hieronder).

Bent u tevreden met de ruwvoerkwaliteit die u heeft gewonnen, dan hoeft u wellicht niet veel te veranderen aan uw bemestingsplan. Bent u niet zo tevreden, analyseer dan goed wat er beter kan. Moet er meer of minder bemest worden en zo ja met welke meststof(fen?). Hoeveel drijfmest voor weiden en maaien? Wel of geen vloeibare kunstmest? Welke soort stikstofkunstmest? Wel of geen extra kali bemesten bij de mais? Is bekalken wel of niet nodig? Het zijn allemaal belangrijke vragen die een rol spelen om een geslaagde ruwvoeropbrengst te realiseren in 2018. Elk jaar heeft iedereen te maken met dezelfde weersomstandigheden, toch zien we elk jaar alleen al bij de eerste snede verschillen van meer dan 150 VEM tussen de beste en slechtste eerste snede kuilen. U kunt daar zelf het verschil bij maken. Wij hebben er zin in om hierover met u te sparren en samen tot een goede strategie te komen.

Wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij een van onze adviseurs.

Bemesten

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand