Meer weiden geeft hogere eiwitbenutting

Teun Wolbink, deelnemer aan het project Eiwit van Eigen Land, heeft in 2018 zijn focus gelegd op beweiding. Dat leidde ondanks het droge jaar op een hogere droge stofopname aan vers gras. Een consequenter beweidingssysteem in de vorm van Nieuw Nederlands Weiden leverde hier een bijdrage aan. Voor Wolbink was dit één van de succesfactoren om het percentage eiwit van eigen land op peil te houden.

In de onderstaande tabel blijkt dat het aandeel weidegras is gestegen van 8% in 2017 naar 13% in 2018. De graslandopbrengst was vanwege de droogte in 2018 ongeveer 5% lager. Het aantal uren weidegang daarentegen in 2018 bijna 900 uur hoger.

Aandeel weidegras

Huiskavel benutten

Afgelopen jaren was er tussen de 15 en 20 hectare grasland beschikbaar op de huiskavel van de familie Wolbink in Rheezerveen. Op een koppel van 60 melkkoeien werd per ronde standweiden ongveer 4 hectare weideplatform aangeboden. Veel van de ‘overige huiskavel’ werd daardoor gemaaid. Door in 2018 systematisch platformen van 6 hectare en soms 8 hectare aan te bieden, konden de koeien meer van de dagelijkse bijgroei rechtstreeks opnemen. Hierdoor werd het eiwit ook direct benut. Weidegras bevat circa 100 DVE per kilogram drogestof, terwijl dat in het kuilgras snel 30% lager ligt.
Perceelindeling op het bedrijf van Teun Wolbink

Perceelindeling op het bedrijf van Teun Wolbink

Nieuw Nederlands Weiden met robotmelken

Teun Wolbink laat zijn koeien melken door een melkrobot. Hierbij is een vast dagelijks ritme belangrijk, zodat de koeien niet alleen tijdig worden gemolken, maar ook voldoende tijd hebben om te grazen. Door te kiezen voor het concept Nieuw Nederlands Weiden lijkt het erop dat het extra aangeboden weidegras ook goed wordt opgenomen. Om dit te realiseren heeft Wolbrink de perceelsindeling binnen het platform verbeterd. De percelen zijn nu allemaal even groot. De koeien krijgen nu consequent iedere dag een nieuw perceel. Om de smakelijkheid van het gras te behouden zorgt hij er voor dat hij na het maaien weer een nieuw platform aanbiedt.

In de stal voert Teun de koeien bij met een Weelink-systeem. Ook dat geeft rust en regelmaat. Door dagelijks iets meer of iets minder te ‘schuiven’ kan hij de bijvoeding regelen en daarmee ook de graslengte bewaken. Die bleef daarmee redelijk constant tussen de gewenste 8-12 centimeter.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barend Meerkerk; tel 06-53670143 of mail b.meerkerk@ppp-agro.nl

koeien-in-wei

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni