Mesttoedienen per 2018 themadag

Er moesten flink wat stoelen bij om de ruim 75 geïnteresseerden een plek te kunnen geven in de zaal. Het verbod op de sleepvoet per 2018 leeft duidelijk onder de melkveehouders en loonwerkers. Kernboodschap was dat de sleepvoet kan blijven bestaan door de mest – aantoonbaar – voldoende te verdunnen. Het bewijzen van verdunning is voor melkveehouders die met hun eigen machine willen blijven werken een prijzige zaak. Gelukkig leidt verdunnen ook tot extra grasgroei. Met name in droge jaren.

Aanleiding verbod sleepvoet

Jacob van Vliet (ministerie van EZ) gaf aan dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) melkveehouders ruimte om biedt hun bedrijf uit te breiden. Voorwaarde was dan wel dat alle melkveehouders stappen zetten om de emissie op hun bedrijf te reduceren. Onderdeel van de afspraak tussen de sector en het ministerie van EZ was het verbod van de sleepvoet. Alleen uitrijtechnieken die maximaal evenveel ammoniakemissie hebben als de zodenbemester zijn toegestaan in 2018. Op dit moment is er maar 1 techniek die daaraan voldoet: de sleepvoet met een verdunning van 1 deel water op 2 delen mest.

Verdunnen leidt tot minder emissie en hogere grasgroei

Jan Huijsmans (WUR) legde uit dat verdunnen van mest met water tot minder ammoniakemissie leidt door het verlagen van de concentratie en de snellere infiltratie van de mest. Eenzelfde stikstofgift leidt bij verdunnen tot een grotere hoeveelheid uit te rijden m3 mest/ha. Het blijft echter belangrijk om de mest in stroken neer te leggen voor voldoende emissiereductie. Een 1 op 1 verdunning leidt tot ruwweg 50% emissie reductie. 1 op 2 ongeveer 40% en scoort daarmee beter dan de zodenbemester. Dit jaar komen er nog metingen voor een 1 op 3 verdunning. De verwachting is dat dit ook voldoet. Herman van Schooten (WUR) gaf aan dat verdunnen met water leidt tot hoger grasgroei. Vooral in een droog jaar.

Borgen van verdunning

Frank Verhoeven (Boerenverstand) gaf aan hoe via de zogenaamde ‘Mestbox’ datalogging van de beide flowmeters en de EC-meter plaats kan vinden. Met behulp van de flowmeters is de mate van verdunning te berekenen. Met de EC meter is te bewijzen dat de verdunning met water plaatsvindt. Met name de melkveehouders in de zaal maakten zich ernstig zorgen over de kosten voor het ombouwen van hun giertank.

Velddemo

Na de presentaties vond er een demonstratie in het veld plaats bij pilotboer Jaap Schep. Loonwerker De Vries legde uit hoe daar op dit moment de verdunning van ruwweg 1 op 3 plaatsvindt. Daarna demonstreerde SIM Holland hoe de noodzakelijke borging van verdunning er concreet uit kan zien. Tenslotte liet machinebouwer de With een oplossing zien van een eenvoudige sleepvoet met slangtoevoer voor melkveehouders en een 45 m3 container voor toepassing van sleepvoet met slangtoevoer op veldkavels.

Mest toedienen

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK