Met een goede bemesting de wei in

Afgelopen weken is het behoorlijk koud geweest, maar ook is er volop mest gereden. Dit lijkt niet bij elkaar te passen, maar wat is nu het beste om te doen? Bemesten in dienst van de beweiding, houdt u er rekening mee?

Wettelijk gezien mag er mest gereden worden vanaf 16 februari, en dat is dan ook volop gedaan, maar wat is nu landbouwkundig gezien het beste moment? Uit diverse onderzoeken blijkt dat de mest pas benut wordt als ook het bodemleven actief wordt. Het grootste risico van vroeg bemesten zit hem in het risico van af- en uitspoeling: Zolang de bodem en het gewas niets met de mest doet, kan er verlies op treden. Om dit te voorkomen is het advies om te wachten totdat de bodem enigszins opgewarmd is en de draagkracht het uiteraard toelaat. Vanaf 16 februari heeft deze combinatie echter nog niet plaats gevonden. Voor een optimale benutting van de drijfmest is komende week dus vroeg genoeg. Check voor de actuele bodemtemperaturen ook de resultaten van de bodemsensoren bij u in de buurt.

Naast het tijdstip is ook de verdunning met water een vereiste voor een goede benutting. Afgelopen jaren hebben geleerd dat in het voorjaar een verdunning van 1 deel water op 2 delen mest een hele goede is. Afhankelijk van de dikte van uw mest, kan dit aangepast worden: Bij veel spoelwater bijvoorbeeld hoeft er niet verdund te worden bij het uitrijden. Ook water in de put geeft een lagere ammoniak uitstoot bij uitrijden en dus meer stikstof benutbaar voor het gewas.  Na de eerste snede geeft een verhouding van 1 deel water op 1 deel mest de  beste benutting. Niet alleen voor de beste benutting, maar ook voor de smakelijkheid van het gras: Door het water zijn er nauwelijks streepjes meer zichtbaar in het gewas.
Naast het tijdstip en het mengen met water is ook de hoeveelheid van belang. Voor een goede benutting van de nawerking in de maanden erna, kan de voorjaarsgift best hoog zijn. Echter op de percelen waar de koeien voor het eerst in gaan, is het mooier om niet teveel te bemesten. Samen met de kunstmest gift is een gift voor een opbrengst van max. 1400 kg droge stof ruim voldoende. Afhankelijk van de grondsoort en drijfmestgift is dan 100-150 kg van bijvoorbeeld KAS dan meestal voldoende. Ligt de drijfmest er nog niet zo lang op en gaan de koeien al naar buiten? Strooi dan de kunstmest pas als de weidegang al gestart is: een te hoge bemesting ineens is voor de koeien moeizaam te benutten. Ook een grotere kunstmestgift is slecht te benutten bij weidegang; beter is om later bij te strooien dan in één keer een grote gift.
Naast een goede bemesting is het ook van belang de beweiding goed uit te voeren om een zo hoog mogelijk rendement te halen. Dit jaar wordt Nieuw Nederlands Weiden geïntroduceerd: een makkelijk en robuust beweidingssysteem dat ook voor grotere koppels en relatief kleinere huiskavels geschikt is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Linda Brouwer tel. 06-53351736 e-mail l.brouwer@ppp-agro.nl

Weidende koeien

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand