Minder eiwit in het rantsoen scoort op alle fronten

Vanuit Proeftuin Veenweiden waren we in de afgelopen drie jaar erg gefocust op ammoniak. De grote vraag was: hoe zorgen we op ieder bedrijf voor 25% minder ammoniak uitstoot? Maatregel nummer 1 om dat te bereiken is het reduceren van de overmaat aan eiwit in de cyclus!

Inmiddels krijgen de duurzaamheidskengetallen vanuit de zuivelindustrie de nodige aandacht en (financieel) gewicht. Nu blijkt dat eiwit in het rantsoen niet alleen effect heeft op ammoniak, maar ook op andere kengetallen. Reden te meer om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan!

Meer eiwit van eigen land

Het percentage eiwit van eigen land is de verhouding tussen geproduceerd eiwit van eigen land en de totale behoefte aan eiwit van de veestapel. Door elke diergroep eiwit op maat te voeren neemt de behoefte van de totale veestapel vaak fors af. Dit levert dan extra punten op voor % eiwit van eigen land.

Minder broeikasgassen

 1. Minder ammoniak in de lucht zorgt voor minder omzetting naar lachgas.
 2. Minder overmaat aan eiwit zorgt voor minder stikstof in de mest/urine en daardoor minder emissie van lachgas uit de mestopslag
 3. Minder stikstof in de mest/urine zorgt ook voor minder methaanemissie uit de mestopslag.
 4. Minder stikstof in de mest/urine zorgt ook nog voor minder methaan bij beweiden.

Conclusie: Minder eiwit in het rantsoen scoort op veel fronten! En dan hebben we het nog niet eens gehad over het stikstofplafond…

Redenen genoeg om met de eiwitbenutting aan de slag te gaan!


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus Verhoeff, mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of bel 06-47155573

Verhoef - in de stal

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Twee mannen in een koeienstal. Een heeft een klembord in de hand en wijst naar rechts - vacature senior bedrijfsadviseur

Vacature: senior bedrijfsadviseur/ projectleider technisch management

Groep mensen in een weiland kijken naar bemesting - demo Bemest op z'n Best

Veelbelovende innovaties tijdens demo Bemest op z’n Best

Koeien aan het voerhek in de stal - workshops broeikasgas

Workshops ‘Aan de slag met broeikasgas’