Optimaal benutten van eigen voer

Ieder najaar wordt er door een categorie veehouders (inclusief mezelf) weer reikhalzend uitgekeken naar de publicatie van de MPR jaaroverzichten. Altijd weer spannend wie er dit jaar boven aan de ranglijsten staan? Hoog op het jaaroverzicht betekent voor veel mensen ‘Je bent een topboer’. In Ierland denken ze daar anders over, daar wordt anders gekeken naar top boeren. De top boer is degene die het best zijn ruwvoervoorraad managed. Deze rangschikking kom je echter jammer genoeg niet tegen in onze jaarstatistieken, maar zou wel eens veel lucratiever kunnen zijn!

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met prima opbrengsten van ons eigen land. Wel is de variatie tussen de bedrijven groot. De wet grondgebonden groei en de reductiemaatregelen hebben er aan bijgedragen dat er in veel gevallen een ruwvoer overschot is. Het PPP- West gebied kenmerkt zich met name door veen en klei gronden. En deze bedrijven zouden gezien de intensiteit voldoende ruwvoer moeten hebben. Onderweg kom je echter genoeg boeren tegen die genoeg gras voorraad hebben en toch veel ruwvoer aankopen.  Afhankelijk van eigen maisteelt wordt er in veel gevallen snijmais aangekocht. Verder blijft het niet bij de ruwvoer aankoop snijmais. Tarwestro, gerstestro, luzerne, koolzaadstro, graszaadhooi en ga zo maar even door. Allemaal ruwvoerders die worden aangekocht. En toch al ruwvoer zat! Vaak als reden ‘Gezonde koeien, goed voor de melkproductie en goed voor de omzet. Maar wat gaat u met al die voervoorraden doen? Het zou toch mooi zijn, als u een gedeelte van het ruwvoer en krachtvoer dat aangekocht wordt vervangen kunt door eigen ruwvoer of eigen krachtvoer? Dit kan zorgen voor een forse rendementsverbetering en een optimale kringloop.

Wat kunt u doen bij een overmaat aan ruwvoer?

Maak een gedegen ruwvoerplan. Kijk naar de verschillende groepen dieren en wat voor rantsoen ze nodig hebben. Stel jezelf de vraag wat voor ruwvoer je nodig hebt?
Is het interessant om eigen krachtvoer te telen i.p.v. snijmais? Zeker als er nu snijmais wordt geteeld en ruwvoer genoeg is.

Praktische tips

Maak voor komend seizoen een ruwvoerplan. Denk vanuit de verschillende voerbehoeften van uw veestapel: jongvee, droogvee, melkvee.
Houd rekening met de veranderingen die zijn doorgevoerd op uw bedrijf zoals bijvoorbeeld de oude voorraad ruwvoer, minder jongvee, minder koeien. En reken eens door wat eigen krachtvoer kan opleveren? Maak bijvoorbeeld van een gedeelte van uw mais MKS of geplette maiskorrels. Heeft u mogelijkheden voor de teelt van andere gewassen zoals bijvoorbeeld voederbieten?

Heeft u alleen gras over?

Kunt u gras verkopen? Heeft u het al eens bij onze zuiderburen geprobeerd? Heeft u al doorgerekend wat grasbrok kost en wat dit aan eiwit aankoop kan vervangen?


Ruwvoer over in 2017? Vraag uw adviseur om advies en maak een gedegen plan voor 2018.

Kuil winter

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand