Past uw huidige veestapel op uw bedrijf?

Fosfaatrechten in 2018

Per 1 januari 2018 is het systeem met fosfaatrechten in werking getreden. Daarmee is de fosfaatreductieregeling van 2017 komen te vervallen. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de fosfaatreductieregeling en het stelsel van fosfaatrechten:

 1. De fosfaatreductieregeling ging alleen over vrouwelijke dieren, bij de fosfaatrechten tellen ook de mannelijke kalveren (stierkalveren) met code 101 mee.
 2. In de fosfaatreductieregeling had elke melkkoe dezelfde fosfaatproductie (elke koe is 1 GVE), in het stelsel van fosfaatrechten bepaalt de melkproductie per koe de fosfaatproductie per koe. Dit betekent dat een hogere melkproductie tot een hogere fosfaatproductie leidt.
 3. Bij de fosfaatreductieregeling werd de afrekening gedaan over een 2-maandelijkse periode. Bij de fosfaatrechten volgt de afrekening over het gehele jaar 2018,  begin 2019 door RVO.

Situatie in 2018 

Het grootste deel van de veehouders heeft in januari 2018 van RVO een beschikking ontvangen met het aantal toegekende fosfaatrechten. Vervolgens kunt u aan de hand van de verwachte vee-aantallen in 2018 (koeien, pinken en kalveren) bepalen of dit past binnen het aantal fosfaatrechten dat is toegekend. Belangrijk is nu de huidige melkproductie: Is deze hoger dan in 2015? Dan heeft dat tot gevolg dat ook de fosfaatproductie per koe hoger is. Er kunnen dan minder koeien en/of jongvee gehouden worden in 2018 dan op basis van de peildatum 2 juli 2015.

Advies  

Laat u niet verrassen en maak nu al een inschatting hoeveel vee u heeft en nog kunt houden in 2018. Dit is in veel gevallen lager zijn dan in 2017 onder de fosfaatreductieregeling . Bedenk wel dat als u er halverwege 2018 achter komt dat u bijvoorbeeld 5 koeien teveel heeft gehad, u dan op dat moment 10 koeien moet afvoeren om goed uit te komen.
Er zijn programma’s beschikbaar om deze inschatting te kunnen maken. Bijv. uw eigen managementprogramma, de Fosfaatplanner van CRV Mineraal of een eigen excel model.

Als op basis van de inschatting blijkt dat er op dit moment meer vee is dan u kunt houden zijn er de volgende opties:

 1. Vee afvoeren
 2. Nog minder jongvee gaan houden of uitbesteden als hier mogelijkheden voor zijn. Ook voor jongvee (categorie 101 en 102) zijn fosfaatrechten nodig (bijv. voor een opfokbedrijf).
 3. Fosfaatrechten kopen of leasen (in beide gevallen is er sprake van 10% afroming). Deze laatste optie is alleen interessant als een extra koe op uw bedrijf ook geld oplevert. Zie hiervoor ook de artikelen op de website van PPP-Agro Advies: Zorgt een volle stal ook voor een volle portemonnee?  en Fosfaatrechten beperken groei melkveehouderij.

De hoogte van een eventuele boete (die in 2019 wordt opgelegd) is nog niet precies bekend. Overschrijding is echter een economisch delict en de boetes daarop zijn vaak fors.
Verder staat er in de wettekst dat bij overschrijding van de fosfaatrechten de minister kan bepalen dat de vee-aantallen op ‘enig moment’ de door hem vaste gestelde aantallen niet mogen overschrijden. Dit kan betekenen dat men bij een overschrijding in 2018 van de fosfaatrechten men in 2019 te maken krijgt met bijvoorbeeld een ‘dag-quotum’ of ‘maandquotum’ voor fosfaatrechten. Dit maakt een bedrijfsvoering veel minder flexibel. Voorkom dus boetes!


Nogmaals laat u niet verrassen in 2018! Maak tijdig een inschatting van de vee-aantallen en melkproductie blijf deze volgen gedurende het jaar. Wilt u meer  informatie, dan kun terecht bij  Dick Jan Koster, 06-230 581 94, mail: dj.koster@ppp-agro.nl

Veestapel - koeien in de wei

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK