Pluim voor De Hoeve in Wijk en Aalburg

De Hoeve in Wijk en Aalburg krijgt van de provincie Noord-Brabant een Agrofoodpluim, omdat het op een unieke manier melkveehouderij en akkerbouw combineert. ‘Jacco zoekt graag nieuwe dingen uit. Dat deden zijn vader en opa ook al.’

Agrofoodpluim

Klik op het plaatje om de video te bekijken

Jacco en Josien zijn al jaren klant bij onze adviseur Barend Meerkerk, wij feliciteren ze ook van harte met deze prijs! Dik verdiend!

Een akkerbouwer die koeien houdt

Een melkveebedrijf dat zo veel mogelijk wordt gerund in balans met de natuur. Dat is De Hoeve in Wijk en Aalburg. Hier beheersen ze de principes van circulaire- of kringlooplandbouw tot in de vingers: zo min mogelijk kunst- en drijfmest, grasland dat goed is voor de bodemkwaliteit en goede gewassen.

Vijf of zes generaties

Jacco’s opa bouwde de huidige boerderij, maar het bedrijf was toen al vijf of zes generaties (‘We hebben het nooit helemaal uitgezocht’) in de familie. In 1997 nam Jacco het over van zijn vader. Jacco en zijn vrouw Josien werken met een wat ze noemen ruim bouwplan, wat betekent dat er alle ruimte wordt gegeven aan vruchtwisseling. Zowel grasland als bouwland (denk aan aardappelen, bieten, graszaad en tarwe) krijgen hier alle ruimte en altijd met liefde en respect voor de bodem.

Gescheiden meststromen

Op de 126 hectare grasland houden hier gemiddeld 1,8 melkkoe per hectare. Jacco Wink en Josien Boll kregen in 2018 van de provincie hulp en subsidie voor het nieuwe circulaire concept met o.a. een duurzaam stalsysteem. In de koeienstal die in 2019 in gebruik is genomen, wordt het systeem van gescheiden meststromen steeds verder geperfectioneerd. Bij De Hoeve ligt maar liefst veertig hectare natuur (tachtig voetbalvelden), waarvan 35 hectare in gebruik is langs de uiterwaarden. De Hoeve heeft ook maar liefst elf hectare uitgesteld-maaienpercelen: maaien met oog voor broedende vogels en hun kuikens, dus uitstellen tot het veilig is voor de weidevogels.

Gestopt met ploegen

‘Alles draait om de bodem,’ zeggen Jacco Wink en Josien Boll. En dus stopten ze al vijftien jaar geleden met het ploegen van percelen. Dat ploegen was altijd al best lastig omdat je hier midden in de zware rivierklei zit. Maar belangrijker is dat ze de organische stoffen in de
bovenlaag van de bodem willen behouden. ‘Die houden water vast. Maar als je grond ploegt, dan raak je bij elke keer keren de helft van die organische grond kwijt.’ Het alternatief is het letterlijk oplichten van de grond. De bovenlaag blijft de bovenlaag én er komt extra lucht in
de grond. Niet-kerende grondbewerking dus.

Circulair concept

Over die bodem gesproken. Ook typisch De Hoeve is dat er wordt gewerkt volgens een circulair concept: Jacco Wink en Josien Boll hebben van de provincie Noord-Brabant hulp en subsidie gekregen voor een duurzaam stalsysteem. Vrijwel alle mest van de melkkoeien
wordt hergebruikt binnen het eigen bedrijf. Het grootste deel wordt ingezet om de grond en de gewassen te laten gedijen. ‘De bodem vertroetelen’ noemt Josien dat. Een ander deel van de mest (‘de ruige mest’, aldus Jacco) is voor de vele vogeltjes en vogels die hier zo graag
verblijven.

Voor de muziek uit

Zij: ‘Jacco zoekt graag nieuwe dingen uit. Dat deden zijn vader en opa ook al.’ Hij: ‘Wat zeker meespeelt, is dat ik het altijd nóg beter wil doen. Dat zit wel in mij, ja. Ik vind het interessant om bezig te zijn met de vraag waar de wereld heen zal bewegen. Ook omdat ik graag een
beetje zekerheid heb voor mijn eigen bedrijf. Als ik niks doen, heb ik straks misschien de boot gemist. Maar wel op onze voorwaarden, dus dan maar geen maximale melkproductie, want zo weinig mogelijk krachtvoer is gewoon een principekwestie. Op andere terreinen
halen we dan juist wel veel winst, zoals slimme techniek en automatisering.’

Mineralen

Een voorbeeld van slimme techniek is het systeem dat Jacco op dit moment volop aan het ontwikkelen is: een mineralen verwaardingsmachine. Die gaat fosfaat en stikstof uit de urinevan de koeien halen en binden. En zoals de naam al aangeeft, haalt dit systeem ook op ingenieuze wijze de mineralen eruit (denk aan mn. stikstof en fosfaat). Dat wordt, hoe kan het ook anders, gebruikt om de bodem te voeden (met GPS/precisielandbouw in vaste rijpaden toegepast); het mineraalvrije deel wordt gebruikt om de vloeren in de stal te
sproeien en de melkmachines schoon te spuiten. Het restant van de mest wordt hergebruikt als voedingsstof op het land.

 

Het originele bericht is geplaatst op landbouwenvoedselbrabant.nl klik hier

 

Bewerkte mest Jacco Wink

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan