Plussen op duurzaamheid; Houd ook bij droogte het heft in handen!

Ons advies aan u als melkveehouder is: Blijf in de lead! Of het nu gaat om bemesting, maaien of eiwit voeren. Zorg dat je zelf als ondernemer de touwtjes in handen houdt. Maar nu hebben we een probleem! En dat is de droogte. Hoe kun je nu zelf de lead nemen als er geen druppel regen valt? Hebben we het dan over beregenen? Of kan het ook anders? We lopen even wat zaken langs.

Worden de meststoffen goed benut?

Op veel bedrijven is de 1e snede binnen en hier en daar is de bemesting al in volle gang. Waar in het voorjaar nog met 2 delen mest en 1 deel water werd bemest is het nu verstandig dit met minimaal 1 deel water en 1 deel mest te doen. Ideale omstandigheden om te bemesten zijn het echter niet. U zou kunnen wachten op regen of beregenen na het bemesten. Belangrijk is dat u alleen bemest als uw bodem dat kan benutten. Onbenutte mest leidt namelijk tot vervluchtiging (ammoniak en lachgas) of meer uitspoeling (nitraat).

Hoe gaat u om met een ruwvoer tekort?

Een tekort aan ruwvoer is soms een feit en ook met perfect management niet te voorkomen. Wat doet u dan? Extra ruwvoer kopen om dit tekort aan te vullen of door meer krachtvoer voeren? Als u goed ruwvoer aan kunt kopen, blijft het rantsoen relatief stabiel en zijn de gevolgen voor de broeikasemissies op het bedrijf gering. Krachtvoer neemt daarentegen een hogere CO2 emissie met zich mee. Aan u de keuze.

Hoe gaat u om met beweiden?

Bedrijven die gebruik maken van roterend standweiden of het bekende Nieuw Nederlands Weiden doen er goed aan om nog even op het ‘oude weide blok’ te blijven roteren. Hierdoor geeft u het nieuw te weiden blok even iets meer de kans zich te ontwikkelen, waardoor die straks minder snel opdroogt door een kort gewas.

Wat zijn oplossingen voor de langere termijn?

Een langere termijn oplossing voor wisselende perioden met langdurige droogte is het toepassen van kruiden en/of diep wortelende grassen, zoals zacht bladig rietzwenk. Met name op zand en klei grond lijken deze goed te gedijen. Waterinfiltratie op veengronden, dat aangelegd wordt tegen bodemdaling, biedt ook perspectief om droge perioden goed door te komen. Door het lostrekken van bouwland percelen in plaats van ploegen of spitten wordt de capillaire werking van de bodem beter behouden. Deze verschillen zijn nu goed te zien bij de opkomst.

We hopen op een hoop regen, maar blijf in de lead en probeer te anticiperen op droge perioden!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Delian Kool mail d.kool@ppp-agro.nl of tel 06-29306232

Beregenen

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK