Puzzelen in de polder

Boeren en bestuurders puzzelen samen voor de toekomst

Wie heeft welke puzzelstukjes in handen die van waarde zijn voor het gebied én de agrarisch ondernemers? In de Krimpenerwaard werd op 29 februari gepuzzeld op bedrijfs- en gebiedsniveau door gedeputeerde Frank Rijkaart van Provincie Zuid-Holland, wethouder Leo Barth van gemeente Krimpenerwaard en hoogheemraden Jos Verdoold en Aad Straathof van waterschappen HHSK en Rijnland, samen met een aantal jonge boeren uit de Krimpenerwaard en de boeren uit de polder Stein-Zuid. Behalve puzzelen, werd op kaasmakerij De Twee Hoeven in Haastrecht ook het officiële startsein gegeven voor de aanleg van 125 ha waterinfiltratie (WIS) in de polder.

Puzzelpartners en -stukken in beeld

Zorgen dat je bedrijf toekomstbestendig is én bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied. Ga er maar aan staan! Volgens de boeren die deze middag mee aan tafel zaten, is dat een pittige opgave. Maar wel eentje waar ze volop mee bezig zijn. Vanuit passie voor het vak en voor de omgeving, en niet alleen omdat het ‘van bovenaf’ moet. Maar bij de opgaven die er liggen, spelen anderen – gemeente, provincie, waterschappen, het rijk – ook een rol. Want het gaat al snel over functie en gebruik van grond en het voldoen aan opgaven die verder reiken dan jouw bedrijf alleen. Wie doet wat en hoe wordt de waarde die je levert uiteindelijk beloond?

Marketingprobleem

Met wat de boeren doen, hebben ze de Krimpenerwaard veel te bieden, bleek wel uit het aantal en de diversiteit aan puzzelstukken die op tafel kwamen. Als dragers en beheerders van het landschap zorgen ze voor biodiversiteit, slootkantbeheer en weidevogels. Ze leveren groenblauwe diensten, produceren voedsel en dragen bij aan leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied. Maar wordt het wel voldoende gezien? Tijdens het gesprek kwam naar voren dat de sector geen (of te laat) een goed tegengeluid geeft op campagnes die de melkveehouderij in een negatief daglicht stellen als het gaat om bijvoorbeeld dierenwelzijn. Er is voor de sector veel te winnen als de impact van hoe zij boert én bijdraagt aan maatschappelijke waarde, meer in beeld komt.

Doorpraten

De gesprekken aan tafel zorgen voor begrip voor de lastige afwegingen en inzicht in beweegredenen van de ander. Want niet alleen de boeren lopen tegen lastige kwesties aan, ook bestuurders zitten met landelijke of Europese regels en afspraken die soms iets ogenschijnlijk eenvoudigs, in de weg kunnen zitten. Daarnaast zijn tijd en geld (of het gebrek eraan) factoren die aan allebei de kanten van de tafel meespelen. Vanuit een constructieve grondhouding en over en weer de bereidheid in oplossingen te denken, leverden de puzzelgesprekken wél concrete vervolgafspraken op met bestuurders, om op onderdelen door te praten over de voorstellen en ideeën van de boeren.

Waterinfiltratie als klimaatslimme poldermaatregel

Het is niet toevallig dat het puzzelen op deze middag precies samenviel met de officiële start van de aanleg van 125 ha waterinfiltratie (WIS) bij een groot aantal van de grondeigenaren in deze polder. Gedeputeerde Rijkaart klom op de speciale draineermachine van De Vries Stolwijk om een aantal meters WIS aan te leggen. Deze klimaatslimme maatregel helpt om bodemdaling te remmen en waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Het is één van de puzzelstukken die de boeren aanleggen voor de toekomst van hun bedrijf en het gebied. Zo is ook in de polders bij Vlist inmiddels op zo’n 350 ha waterinfiltratie aangelegd.


Meer informatie

Deze middag is een initiatief van PPP-Agro Advies, met steun van de gemeente Krimpenerwaard. Neem voor meer informatie contact op met Barend Meerkerk.

Puzzel bijeenkomst

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK