Registratieverplichting voor paardenhouders vanaf 21 april 2021

Vanaf 21 april 2021 worden de administratieve regels voor paardenhouders flink aangescherpt in het kader van de Europese diergezondheidsverordening. In verband met de bestrijding van dierziekten zijn er regels voor de identificatie en registratie van dieren. Met deze regels wordt getracht de diergezondheid te ondersteunen en te verbeteren. In het geval van uitbraken van (besmettelijke) dierziekten heeft de overheid een snel inzicht in het aantal dieren welke per locatie wordt gehouden. Als houder van paarden, pony’s en ezels en als exploitant van een locatie moet er vanaf 21 april 2021 een melding worden doorgegeven in het I&R systeem van RVO. Hieronder wordt uiteengezet, wat dit concreet inhoudt voor de paardenhouder en voor de exploitant van een locatie.

Registratie

Alle typen paardenhouders, te weten hobby-paardenhouders als ook professionele paardenhouders zijn verplicht om per 21 april 2021 te voldoen aan deze registratieplicht. Vanaf 12 april 2021 kan gestart worden met het verplicht aanmelden van paarden in het I&R systeem van RVO. Deze registratie kunt u als paardenhouder zelf doen maar u kunt ook een bedrijfsadviseur machtigen om dit voor u te doen.

Wat melden ?

Vanaf 21 april 2021 moeten alle paardenhouders een UBN (UniekBedrijfsNummer) aanvragen voor elke locatie die in gebruik is bij de paardenhouder. Elke locatie heeft dan ook zijn eigen UBN-nummer. Heeft de locatie al een UBN-nummer voor bijvoorbeeld runderen, dan moet het betreffende UBN-nummer worden aangevuld met de aantekening paard. Per locatie moet dan ook gemeld worden welke paarden er gedurende welke tijd verblijven. Deze registratieverplichting vergt de nodige administratie van de paardenhouder. Binnen de hierboven genoemde registratieplicht zijn twee soorten houders (“exploitanten”) te onderscheiden: te weten de eigenaar/houder van het paard en de exploitant van de locatie. In de tekst hieronder wordt er gemakshalve vanuit gegaan dat de eigenaar en houder van het paard dezelfde persoon zijn, dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn !

Registratieplicht van eigenaar/houder van het paard

De paardenhouder is uiteindelijk verantwoordelijk als eigenaar en houder van het dier. Voor het doorgeven van meldingen moet u kunnen beschikken over gegevens van de locatie (UBN-nr.), de ID-code van het dier ( UELN-levensnummer of chipnummer) en de aanvoerdatum van het dier. Een melding van het dier kunt u op twee manieren doorgeven: rechtstreeks bij het I&R-systeem of via een melding via uw bedrijfsmanagementsysteem (BMS). Via de link “paarden melden” op mijn.rvo.nl komt u rechtstreeks in het I&R-systeem om uw melding door te kunnen geven. Volgens de regels van de Europese diergezondheidsverordening moeten alle paarden, uitgezonderd veulens jonger dan 6 maanden, over een paardenpaspoort en een chip beschikken. Door de veulens na de geboorte aan te melden bij een paspoort-uitgevende instantie (PPI) wordt het veulen van een paspoort voorzien en gechipt en wordt tevens automatisch aangemeld in de database van RVO. Ook na invoering van de nieuwe registratieregels wordt deze werkwijze voortgezet. Als het paard bij geboorte als aangemeld is door een PPI-instantie kunt u meldingen doen in het I&R systeem als eigenaar/houder van het paard. Ga naar de link “paarden eerste keer op UBN aanmelden” om uw paard(en) aan te melden op uw UBN-nr.

Registratieplicht voor exploitant van de locatie

Zoals hierboven beschreven is gaan we er nu vanuit dat het paard al is geregistreerd. Met ingang van de nieuwe registratieplicht moet nu ook de locatie geregistreerd worden in de database van RVO indien hier langer dan 30 dagen paarden worden gestald. Dit is nu de taak van de locatie houder waar de paarden staan gestald. De locatie houder is verantwoordelijk hiervoor. De locatie houder vraagt hiervoor een UBN-nummer aan bij RVO. De aanwezige paarden moeten worden bijgeschreven op dit UBN-nummer. Als houder van een locatie met paarden moet u een bedrijfsregister bijhouden op uw locatie.

Tot slot

Op de site van RVO bij het onderwerp “paarden melden” vind u meer informatie. De nieuwe regelgeving gaat per 21 april 2021 in maar de overheid geeft een ieder ruim de tijd om de gehele administratie goed in te richten. Zorg ervoor dat u binnen afzienbare tijd de administratie op orde heeft. Uw bedrijfsadviseur van PPP-agro advies kan u hierbij zeker van dienst zijn.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Oosterhuis mail p.oosterhuis@ppp-agro.nl of tel. 06-83100796

paard

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK