Resultaten melkveehouderij; Stilstaan, terugblikken en vooruitkijken…

Allereerst wensen we u het beste voor het nieuwe jaar.
Rond de wisseling van het jaar staan we stil bij het jaar wat achter ons ligt.
Het kan zijn dat u geconfronteerd bent met persoonlijk verdriet, b.v. door een overlijden, ziekte van een dierbare of technische of financiële problemen in het bedrijf.
Het kan ook zijn dat u een heel mooi jaar achter de rug hebt, b.v. door een geboorte, een bruiloft, herstel van een ziekte of het behalen van een succes.

We staan rond de jaarwisseling stil bij wat “er echt toe doet” en beseffen dan ook wat echt belangrijk is in het leven en dat er gebeurtenissen zijn waar je geen grip op hebt. Met de “beste wensen voor het nieuwe jaar” bedoelen we dan ook dat we u toewensen dat u persoonlijk (met de mensen die u dierbaar zijn) gelukkig mag zijn.

Jaarlijks analyseren we bedrijfsresultaten van melkveehouderijbedrijven. In het bedrijfsvergelijkend overzicht kijken we terug wat sterke en verbeterpunten zijn, staan we stil bij hoe het ervoor staat. In de prognoses 2017 en 2018 kijken we vooruit welke resultaten we mogen verwachten. We wensen u toe dat het goed gaat met uw bedrijf en dat wij u daarbij kunnen ondersteunen en adviseren.

Veel leesplezier…en we kijken uit naar een productieve samenwerking.


Namens de adviseurs van PPP-Agro Advies, Klaas de Jong (06-17552127)

Koeien springen

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni