Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

In 2019 startte het project Klimaatslim boeren op veen met vier polders. Vijf jaar later doen dertien polders mee! De doelen van het project zijn:

 • minder CO₂-uitstoot
 • minder bodemdaling
 • meer biodiversiteit
 • betere bodem- en waterkwaliteit

Hoe staat het ervoor na vijf jaar polderpionieren? U leest het in deze brochure:

Vijf jaar klimaatslim boeren op veen

Download de PDF.

Over klimaatslim boeren op veen

Op sommige plaatsen daalt de bodem met gemiddeld een centimeter per jaar. Dat zorgt niet alleen voor uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide (CO₂) en lachgas (N₂O), maar ook voor een slechtere waterkwaliteit. Daarbij kan de grond natter worden door bodemdaling en daardoor worden de draagkracht en grasgroei minder. Tel daar de aangescherpte klimaatmaatregelen bij op en dan zijn er genoeg redenen om de bedrijfsvoering klimaatslim te maken en dus klimaatslim te boeren. 

In het programma Klimaatslim boeren op veen werken melkveehouders en waterschappen op de veengrond in het Groene Hart Oost samen. Ze gaan polder voor polder aan de slag met biodiversiteit en verschillende maatregelen die bodemdaling remmen. 


Meer info

Kijk voor meer informatie op onze projectpagina Klimaatslim boeren op veen, of neem contact op met Barend Meerkerk of Jurian Korevaar. 

Klimaatslim boeren op veen - website

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK