Ruim 250 kuub water in perceel met drukdrainage

Na de start van het drukdrainage systeem in Wilnis werd er in april in twee dagen tijd 258 kuub water een perceel in gepompt. Dat komt neer op 12 millimeter water in 2 dagen tijd! Tijdens drogere zomerperiodes zoals nu heeft drukdrainage een grote meerwaarde, niet alleen voor het remmen van bodemdaling, maar mogelijk ook voor de grasproductie.

In april van dit jaar is drainage met pompputten (drukdrainage) aangelegd op twee bedrijven in Wilnis, in het kader van de ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’. Half juni is het pompsysteem aangesloten. Tot die tijd was het niveau in de put gelijk met het slootpeil. Op een perceel van Joost Samson ging de pomp voor drukdrainage maandag 18 juni van start. Op woensdag 20 juni was er al 258 m3 water in het perceel van 2,23 ha gepompt en was de ingestelde instelling (25 cm boven slootpeil) nog niet bereikt. Zowel de betrokken veehouders als de begeleiders van het project Proefpolder Kringlooplandbouw zijn zelf verrast door deze hoeveelheden. Teruggerekend komt dat neer op bijna 12 millimeter water in 2 dagen tijd, 6 millimeter per dag dus. Uit onderzoeken op KTC Zegveld zien ze dat juist in droge tijden zoals nu het systeem met pompputten grote meerwaarde heeft om de veengrond nat te houden. De diepste grondwaterstand in de zomer heeft namelijk grote invloed op de snelheid van bodemdaling. Door het perceel juist in droge tijden natter te houden kan bodemdaling sterk worden geremd. Daarnaast is de verwachting dat het gras beter blijft groeien in zo’n droge periode.

Drukdrainage pompput kort na aanleg drainage in april, alleen voor de hoofddrain dwars op de sloot wordt een sleuf gegraven.

Ook zijn we verrast door de grote hoeveelheid water die nodig is om het veen in het midden van het perceel via de drains  te vernatten. Het is de verwachting dat als het grondwaterpeil  éénmaal op het ingestelde niveau is (nu 25 cm boven slootpeil),  de hoeveelheid water die erbij gepompt moet worden, afneemt. Als de grondwaterstand in het midden van het perceel op niveau is, hoeft namelijk alleen nog maar voor de verdamping en wegzijging naar de sloot te worden gecorrigeerd.


Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Wim Honkoop, w.honkoop@ppp-agro.nl of via 06- 13522542.

pomp owd

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan