Binnenkort kunt u weer SABE-vouchers aanvragen

Dit bericht is aangepast op 6 juli 2023.*


Openstelling SABE-regeling verwacht op 1 september 2023 

Het onderdeel “advies” voor de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) wordt binnenkort weer opengesteld. Dit betekent dat u weer SABE-vouchers (tegoedbonnen) kunt aanvragen om advies in te kopen. Met de vouchers krijgt u 80% van de factuur vergoed, met een maximum van € 1.500 en zelfs € 6.000 bij E4. De aanvraag voor de SABE-vouchers opent volgens de laatste berichten op 1 september.  

U kunt zelf een onderwerp en adviseur kiezen voor het gebruik van de voucher. De adviseur moet wel gecertificeerd zijn via de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB). Onze adviseurs voldoen aan de eisen, dus u kunt de vouchers net als voorgaande jaren bij ons gebruiken. Ook kunnen we de aanvraag van de voucher voor u doen (zie eind van dit bericht).

Onderwerpen waarvoor u de SABE-vouchers kunt gebruiken 

U kunt de SABE-vouchers voor verschillende onderwerpen gebruiken en u kunt met elk onderwerp bij ons terecht. 

A | Kringlooplandbouw 

 • A1 (Stikstof)emissie en hergebruik nutriënten. Brongericht verminderen van de emissie van ammoniak, methaan, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht, met name door: aanpassing van het gebruik van diervoeders, weidegang, het gebruik van dierlijke meststoffen, het gebruik van emissiearme stallen en het vergroten van het gebruik van nutriënten uit meststoffen, drainage- en afvalwater, slib en andere organische reststromen. (Dit gaat over alles wat met de KringloopWijzer te maken heeft.) 
 • A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen. Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor koolstofopslag in de bodem, (grond)waterkwaliteit, watermanagement en het teeltsysteem. 
 • A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen. Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan optimaal, volledig en hoogwaardig hergebruiken binnen het bedrijf of de regio. Nieuwe, diverse en verbeterde plantaardige en eiwitteelten en -bronnen. 
 • A5 Natuurinclusieve landbouw. De (door)ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw en het herstel van biodiversiteit op en rondom agrarische bedrijven met inbegrip van lokale en regionale wateren en landschap in aansluiting op nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen. 
 • A6 Precisielandbouw. De inzet van data uit diverse bronnen, benodigde software voor dataverwerking en autonome en precisiewerktuigen om de kringloopdoelen te realiseren. Het verlagen van (externe) input en van uitspoeling van grondstoffen en nutriënten, het verminderen van uitstoot van schadelijke emissies, het verbeteren van productkwaliteit en het versterken van biodiversiteit op en rond het erf. 

E | Duurzaam ondernemerschap 

 • E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf. De ontwikkeling van vaardigheden van ondernemers en medewerkers van de landbouwonderneming die verband houden met hun persoonlijke ontwikkeling en de duurzame ontwikkeling van het bedrijf. 
 • E2 Horizontale samenwerking. Het stimuleren van samenwerking tussen primaire producenten. Dit kan zowel samenwerking tussen individuele bedrijven uit verschillende sectoren betreffen als samenwerking tussen bedrijven die binnen eenzelfde sector in een telersvereniging opereren. (Samenwerking tussen boeren.) 
 • E3 Bedrijfsopvolging. Het starten, overnemen of beëindigen van een agrarische onderneming. 
 • E4 Verdienvermogen. Het toekomstperspectief en inkomen van agrarische ondernemers versterken door deelname in vernieuwende duurzame product-markt-combinaties (zoals biologische producten, milieukeur en sterrenvlees), keten- en/of gebiedsorganisaties. Of door de agrarische productie te combineren met het leveren van diensten aan de samenleving zoals korte ketens, multifunctionele landbouw en sociale en/of ecosysteemdiensten. Overleg vooraf met een adviseur of dit type voucher past bij uw vraag. U moet bij deze voucher extra documenten bij RVO aanleveren.   

Welk onderwerp kiest u?  

Vraagt u zich af bij welk onderwerp de vraag die u wilt onderzoeken het beste past? Neem dan contact op met uw eigen adviseur of met Leon Kastelein 

Voorwaarden SABE-vouchers

Om een SABE-voucher aan te kunnen vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:  

 • U mag de voucher een keer per jaar aanvragen. 
 • De voucher moet binnen een jaar gebruikt worden.  
 • RVO verloot de vouchers als er te veel aanmeldingen zijn. Hier hebben wij geen invloed op.  
 • De adviseur moet ingeschreven staan in het BAS-register (bedrijfsadviseringssysteem). VAB houdt dit register bij. Wij hebben voor elk onderwerp erkende adviseurs.  

SABE-voucher aanvragen 

Wilt u de SABE-voucher bij ons gebruiken? Laat ons dan ook uw aanvraag doen. Vul hiervoor ons online formulier in, dan regelen wij de rest: 


*Bij de vouchers van € 1.500 moet u dit jaar ook een eigen bijdrage betalen van 20%. Voorgaande jaren hoefde dit niet.

Twee mannen staan in een stal met koeien. Ze kijken naar een document - SABE-vouchers

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK