Samen versnellen op klimaat

Met het programma ‘Samen versnellen op klimaat’ wil FrieslandCampina leden-melkveebedrijven helpen de uitstoot van broeikasgassen verder en sneller te verlagen. Het vernieuwde Foqus planet Duurzame ontwikkeling is daarbij een belangrijke aanjager.

Uitstoot van broeikasgassen daalt al jaren

De uitstoot van broeikasgassen door Nederlandse melkveebedrijven daalt gestaag, gemiddeld 1,1 procent per jaar. Melkveehouders zetten dus al jarenlang goede stappen. FrieslandCampina wil in 2030 een derde minder uitstoot op het boerenerf ten opzichte van 2015. Om dit doel te halen, moet de uitstoot met 2 procent per jaar dalen.

Drie broeikasgassen

Bij de productie van melk en vlees ontstaan drie gassen die het klimaat beïnvloeden: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Koeien en mest zijn belangrijke bronnen van methaan. Lachgas ontstaat vooral in de bodem bij de omzetting van stikstof. Koolstofdioxide komt onder andere vrij bij de productie van kunstmest en krachtvoer. Om een uniform en eerlijk beeld te schetsen bij de beoordeling van melkveebedrijven. worden methaan en lachgas omgerekend naar eenheden koolstofdioxide.

Lagere uitstoot – hogere melkprijs

Melkveehouders aansporen tot een lagere uitstoot is niet altijd eenvoudig. In 2022 is gekeken naar de werking van Foqus planet Duurzame ontwikkeling. Hieruit kwam onder andere naar voren dat het accent nadrukkelijker moet liggen op onderdelen die in de markt een duidelijke meerwaarde hebben. Daarom wordt de indicator ‘Broeikasgasuitstoot’ extra beloond met een financiële toeslag.

Ondersteuning

Melkveehouders worden binnen het project Samen versnellen op klimaat op verschillende manieren ondersteund. Ze kunnen bijvoorbeeld met een Maatregelentool inzien wat bepaalde maatregelen opleveren, op de duurzaamheidsresultaten, maar ook op financieel vlak. Daarnaast werden er door het hele land verschillende workshops georganiseerd waar leden met externe adviseurs aan de slag gingen met de KringloopWijzer. Dit werd als heel nuttig ervaren en daarom komt er dit najaar weer een serie workshops.

 

Man wijst naar flipover - Samen versnellen op klimaat

Workshop ‘Aan de slag met broeikasgas’

Delian Kool werkt als adviseur bij PPP-Agro Advies en verzorgde dit voorjaar verschillende workshops over broeikasgasreductie. “Er komt natuurlijk heel veel op de sector af, het is de kunst daar niet in te blijven hangen en vooruit te blijven kijken. Ik probeer tools aan te reiken waar je mee kunt gaan werken.”

KringloopWijzer als startpunt

Tijdens de workshops die Delian gaf, hadden veel deelnemers het rapport van de KringloopWijzer bij zich. “Zo wisten we waar iedereen stond. Eerst gingen we wat dieper in op de achtergrond van broeikasgassen, om zo beter te snappen hoe en waar de broeikasgassen ontstaan. Daarna bespraken we de stappen die al gezet zijn en wat daar het effect van was. Vervolgens hebben we gekeken naar de stappen die nog gezet kunnen worden. Iedere melkvee houder kan daarbij zelf het best beoordelen wat past bij zijn of haar bedrijf.

Sommige maatregelen neem je zo vanuit je bureaustoel

Er zijn maatregelen die je heel makkelijk kunt nemen en waarvoor je alleen de administratieve zaken op orde hoeft te hebben, zoals een energiecontract met groene stroom. Een ander voorbeeld is dat je regelt dat het sojaschroot dat je aanvoert gecertificeerd ontbossingvrij is. Dat maakt een groot verschil in je footprint. Je hoeft er eigenlijk niet veel voor te doen, je regelt het en maakt al stappen. Naast deze eenvoudige maatregelen kan het ook kansrijk zijn om iets aan je management te gaan doen. Als je anders gaat managen betekent dat een echte verandering, waarbij het belangrijk is dat je niet meteen opgeeft als het niet direct de gewenste resultaten geeft.”


Meer lezen?

Dit bericht is een verkorte versie van een artikel uit Melk Magazine nummer 75 van FrieslandCampina. Lees het hier. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Delian Kool.

Man wijst naar flipover - Samen versnellen op klimaat

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand