Subsidie voor jonge landbouwers

Ben je agrarisch ondernemer en jonger dan 41 jaar? Dan kan je vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 weer subsidie aanvragen. Deze subsidie is speciaal voor jonge landbouwers die willen investeren in de verduurzaming van het landbouwbedrijf waarin zij deelnemen.

Provinciale budgetten

De subsidieregeling wordt provinciaal uitgevoerd. De provinciale budgetten voor deze subsidieregeling lopen uiteen van € 300.000 t/m € 1.500.000. De provincie Noord-Holland heeft echter een budget van ‘maar’ € 40.000 beschikbaar gesteld. Dit betekent dat maximaal 2 tot 4 Jonge landbouwers voor subsidie in aanmerking komen. Het kan echter zijn dat de provincie Noord-Holland het budget naar boven bijstelt, indien meerdere Jonge landbouwers een aanvraag indienen.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen Jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Wanneer er ook niet-jonge landbouwers in het bedrijf deelnemen volgt er een korting van 20% per niet jonge landbouwer. Het investeringsbedrag moet dan hoger zijn om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen.

Wat komt er in aanmerking voor subsidie?

De volgende categorieën staan op de lijst voor mogelijke investeringen. Aan iedere categorie is een aantal punten toegekend. Het aantal punten is van belang voor de toewijzing van de subsidie.

Duurzaamheidsscores

Aanvragen worden gerangschikt op basis van duurzaamheidsscores. Deze wordt bepaald door de mate waarin de investering bijdraagt aan de verduurzaming van het milieu, klimaatbestendigheid, dierwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. De aanvragen met de meeste punten komen het eerst in aanmerking voor toekenning.
De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies.
Houdt er daarnaast rekening mee dat subsidie alleen mogelijk is op nieuwe bedrijfsmiddelen, dus geen tweedehandse!

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 7 december via mijn.rvo.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Jan Koster mail dj.koster@ppp-agro.nl of tel. 06-23058194

20200529-_MG_6994-bewerkt

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan