Transitie naar meer milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij (nog) niet rendabel

Innovatieve stalsystemen, managementmaatregelen en extensivering kunnen emissies van stikstof en broeikasgassen (per ha) fors verlagen. Dit heeft echter grote gevolgen voor het inkomen van de melkveehouder. Daarnaast zijn er grote verschillen in de effecten van de maatregelen. Dit maakt de transitie naar meer milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij (nog) niet rendabel.

Verschillende bedrijfsmodellen doorgerekend

In opdracht van provincie Zuid-Holland is de transitie vanuit een gemiddeld melkveebedrijf doorgerekend naar verschillende bedrijfsmodellen. Dit deden we in samenwerking met boeren rondom Nieuwkoop.  De bedrijfsmodellen geven inzicht in de verschillen in klimaat- en milieuprestaties en in de verschillen in economisch rendement ten opzichte van het referentiebedrijf.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Bedrijfsmodellen zijn financieel niet realistisch

Een belangrijke voorwaarde voor perspectiefvolle bedrijfsmodellen is dat er voldoende economisch rendement (een positief bedrijfsresultaat en vermogensontwikkeling) wordt behaald (lange termijn) en dat ontwikkelings- en transitieplannen financieel haalbaar en verantwoord zijn (korte termijn). Geen van de bedrijfsmodellen voldoet aan die voorwaarden.

Subsidies nodig voor milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij

Handelingsperspectieven zoals investeringssubsidies, beloning emissiereducties, verhuur stikstofruimte, beloning ecosysteemdiensten, afwaardering natuurinclusieve gronden, toeslag op melkprijs, optimalisatie en managementverbetering zijn nodig om de transitie naar een economisch verantwoorde milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij mogelijk te maken.

Meer info

Wilt u graag meer weten over deze berekeningen en uitleg bij de tabel? Lees dan de volledige rapporten:

Transitie Bedrijfsmodellen Melkvee in het Groene Hart (2022-3)

Rapport Transitie extra bedrijfsmodellen Groene Hart (2023) (aanvulling op Transitie Bedrijfsmodellen Melkvee in het Groene Hart)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Klaas de Jong.

Koeien in de wei - Transitie naar milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij niet rendabel

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK