Trots op melk!

Bijgaande poster is te vinden en te bestellen op de website van NZO. Het laat alle sterke punten van de melkveehouderij in Nederland zien. En die mogen ook wel eens belicht worden.

Poster: Trots op Melk

Sterke punten van de melkveehouderij;

• Melk (zuivel) is gezond product van hoge kwaliteit
• Zuivelsector draagt bij aan de positieve Nederlandse Handelsbalans
• Antibioticaverbruik is fors verlaagd t.o.v. 2009
• 82 % van de bedrijven past beweiding toe
• Melkveehouderij doet al veel aan energiebesparing door gebruik van o.a. zonnepanelen en warmteterugwinning.
• En nog veel meer!

Helaas komt de melkveehouderij ook negatief in het nieuws. Een vervelend voorbeeld was het bericht over de kalversterfte.  Hoewel dit bericht zeer ongenuanceerd gebracht werd, was de kern van de boodschap wel juist: een gemiddelde kalversterfte van 12% is te hoog. Er zijn ook punten die nog beter kunnen!

Ik ben ervan overtuigd dat een grote meerderheid van de consumenten in Nederland positief staat tegenover de melkveehouderij. Wel is er bij de groep wel eens bezorgdheid hoe we in de melkveehouderij omgaan met dier en milieu. Dit moeten we blijven uitleggen als sector. Dat we onze dieren zo goed mogelijk verzorgen met aandacht en zorg voor het milieu.

Uit de diverse gesprekken die we met veehouders voeren, blijkt dat een flink aantal dit ook doet. Ik vind het mooi om te zien hoeveel veehouders van het moment dat de koeien weer naar buiten gaan een happening maken voor de mensen in hun omgeving. Een groot aantal veehouders kondigt dit aan via de sociale media en plant dit moment in het weekend. En er is veel belangstelling, is gebleken. En dit is een mooi moment om de buitenwereld te laten zien hoe we werken met zorg voor dier en milieu. In gesprek gaan met de consumenten van onze producten, vragen te beantwoorden en mogelijk vooroordelen van de buitenwereld weg te nemen. Ga hier vooral mee door!

Zijn er nog andere momenten te plannen waarbij u uw bedrijf op een positieve manier kan laten zien? Bijvoorbeeld boerderij-educatie, andere open dagen enz. Het draagt bij aan onze licence to produce. Op deze manier kunnen wij de consumenten laten zien hoe mooi onze sector is en onze melk iets is om trots op te zijn!


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Jan Koster mail dj.koster@ppp-agro.nl tel 06-23058194

Trots op melk

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten