Uitnodiging – Demo ‘Bemest op z’n Best’

Uitnodiging 
Demo ‘Bemest op z’n Best’:
Goed goud of goed fout? 
Datum    Dinsdag 14 juni 2022*

Klik hier voor de aanmelding

 

Een goed uitgevoerde drijfmestbemesting op grasland levert veel op: betere stikstofbenutting, meer gras met een hoger eiwitgehalte en een betere voedingswaarde in de kuil. Een slordige bemesting zorgt voor het tegenovergestelde effect: lagere gewasopbrengst, een minder smakelijke wei en een hogere ammoniakemissie. In deze demo laten we zien hoe je het ‘goud’ uit de put optimaal benut.

Verwacht ronkende trekkers, veel praktische kennis over mest, bemestingstechniek, ammoniakreductie en… een lekker broodje bal!
In de live demo richten we ons dit keer op graslandbemesting op veengrond. Onderwerpen zoals wel of niet snijden in veengrond, hoe het gras schoon te houden en het belang van het goed verdunnen van mest komen hierbij aan bod. Er zijn demo’s met een eenmanssysteem met sleepslangen, een spaakwiel- en een sleufkouterbemester en bemesting met verdunde en onverdunde mest. De demo is met name interessant voor veehouders, loonwerkers, machinebouwers, agro-studenten, -adviseurs en -wetenschappers. Maar ook andere geïnteresseerden in bemesting en ammoniak-reducerende maatregelen zijn van harte welkom.

 

 

Demo - Bemest op z'n Best

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Twee mannen in een koeienstal. Een heeft een klembord in de hand en wijst naar rechts - vacature senior bedrijfsadviseur

Vacature: senior bedrijfsadviseur/ projectleider technisch management

Groep mensen in een weiland kijken naar bemesting - demo Bemest op z'n Best

Veelbelovende innovaties tijdens demo Bemest op z’n Best

Koeien aan het voerhek in de stal - workshops broeikasgas

Workshops ‘Aan de slag met broeikasgas’