Uitnodiging – Demo ‘Bemest op z’n Best’

Uitnodiging 
Demo ‘Bemest op z’n Best’:
Goed goud of goed fout? 
Datum    Dinsdag 14 juni 2022*

Klik hier voor de aanmelding

 

Een goed uitgevoerde drijfmestbemesting op grasland levert veel op: betere stikstofbenutting, meer gras met een hoger eiwitgehalte en een betere voedingswaarde in de kuil. Een slordige bemesting zorgt voor het tegenovergestelde effect: lagere gewasopbrengst, een minder smakelijke wei en een hogere ammoniakemissie. In deze demo laten we zien hoe je het ‘goud’ uit de put optimaal benut.

Verwacht ronkende trekkers, veel praktische kennis over mest, bemestingstechniek, ammoniakreductie en… een lekker broodje bal!
In de live demo richten we ons dit keer op graslandbemesting op veengrond. Onderwerpen zoals wel of niet snijden in veengrond, hoe het gras schoon te houden en het belang van het goed verdunnen van mest komen hierbij aan bod. Er zijn demo’s met een eenmanssysteem met sleepslangen, een spaakwiel- en een sleufkouterbemester en bemesting met verdunde en onverdunde mest. De demo is met name interessant voor veehouders, loonwerkers, machinebouwers, agro-studenten, -adviseurs en -wetenschappers. Maar ook andere geïnteresseerden in bemesting en ammoniak-reducerende maatregelen zijn van harte welkom.

 

 

Demo - Bemest op z'n Best

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand