Update Bemest op z’n Best

Bemest op z’n Best is een innovatieprogramma waarin we ons richten op het halveren van de ammoniakemissie. We zoeken hierbij vooral naar (technische) innovaties en het verbeteren van de werkwijze bij de toediening van mest. Ideeën daarvoor worden opgehaald uit de praktijk en ook in de praktijk getest. Hier geven we u een update over het programma.

59 ingestuurde ideeën

Eén van de belangrijkste pijlers van het programma Bemest op z’n Best is het onderzoeken en doorontwikkelen van innovaties. Inmiddels zijn er 59 innovatieve bemestingsideeën ingestuurd waarvan er zestien als kansrijk beoordeeld zijn. Hiervan zijn er op dit moment tien in onderzoek. Daarnaast is voor vier innovaties onderzoek in voorbereiding of wordt er gewerkt aan afspraken over samenwerking. Twee aanbieders hebben de samenwerking in goed overleg beëindigd. Het programma voert vier technische onderzoeken op eigen initiatief uit, waarvan er twee gericht zijn op innovaties.

Verrassende en interessante innovaties

De onderzoekers zien de innovaties die in onderzoek zijn in een aantal gevallen als heel verrassend en interessant. We zien dan ook echt perspectief op het bereiken van het doel om technieken te vinden waarmee we de ammoniakemissie bij mesttoediening kunnen halveren.  Als een idee ingediend is, is de eerste stap het herkennen van de potentiële bijdrage van de innovaties aan het doel. De onderzoeken nemen veel tijd in beslag. Hierdoor en met het naderende einde van het programma in zicht (eind 2025), wordt de mogelijkheid om nieuwe ingestuurde ideeën nog volledig in het programma te onderzoeken beperkter. Toch blijven we nieuwe innovaties beoordelen, omdat er ook in dit stadium nog interessante en soms ook flink doorontwikkelde innovaties in beeld komen.

Veel winst door zorgvuldig te werken

Al vroeg in het programma hebben we gezien dat met het zorgvuldiger toepassen van de huidige technieken al veel winst behaald kan worden ten opzichte van de huidige praktijk. Daarom zet het programma naast het onderzoeken en demonstreren van innovaties ook in op het voorlichten over beter bemesten. Dat laatste doen we in demo’s en kennissessies. Ook richten we ons op het gedrag: wat belemmert partijen om de winst te pakken die behaald kan worden door aandacht te besteden aan de uitvoering van bemesting? En hoe kun je de partijen stimuleren om daar vooruitstrevender in te worden? De komende tijd bekijken we hoe we onze kennis op dit gebied nog verder kunnen verspreiden.

Benieuwd hoe dat gaat?

Kom naar een van de voorjaarsdemo’s op 7, 14 of 19 maart 2024. Deelnemende bedrijven laten u zien hoe zij graslandbemesting nieuwe stijl aanpakken. Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten op de pagina Voorjaarsdemo’s | Innovaties in graslandbemesting.

 


Blijf op de hoogte

Wilt u ons laatste nieuws in uw mailbox ontvangen? Elke maand versturen we een nieuwsbrief. Aanmelden kan via ons aanmeldformulier.

Update Bemest op z'n Best

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK