Van Wijk deelt zijn graslandgebruikerservaringen

In 2018 zijn de koeien op 24 mei naar buiten gegaan. De bedoeling was om eerder te starten met de eerste snede, maar door het natte voorjaar lukte dat niet en is toen besloten eerst alles te kuilen. De zware rivierklei is namelijk erg trapgevoelig en dit geeft best wel gebruiksbeperkingen voor beweiding onder nattere omstandigheden.

Meer beweiding toepassen

Na een goede eerste snede gras zijn de koeien naar buiten gegaan. In de eerste week ruim 6 uur per dag, en daarna 10 uur per dag. Doel is om de koeien zelf zoveel mogelijk gras vers te laten oogsten. De reden is de ruwvoerpositie. Er was aan het eind van afgelopen winterperiode, net als op heel veel bedrijven, nog een flinke kuilgrasvoorraad. Het is dan een goede strategie om dit jaar veel meer te gaan beweiden. Omdat dit ook past in de nieuwe bedrijfsstrategie voor het bedrijf van Van Wijk voor de komende jaren is het goed om daar dit jaar goed ervaring mee op te doen.

Er is een beweidingsplatform beschikbaar van 23 hectare grasland wat bestaat uit globaal 13 percelen. In potentie kan daar dus 23 *100 kilogram ds is 2300 kilo droge stof dagelijks groeien op het beweidingsplatform. Met globaal 100 melkkoeien ruimschoots voldoende om flink te gaan weiden dus. Zelfs bij minder groeizaam weer kan er dan zeker nog wel 5-6 kilogram droge stof buiten opgenomen worden. Hieronder een overzicht van de beweidingsmogelijkheden en benodigde bijvoeding bij verschillende grasgroei niveaus.

Beweidingsdoelstelling 2018

Voor 2018 is een hoge vers grasopname een belangrijke doelstelling voor Van Wijk. Ze willen daarmee proberen de inkuilkosten te laten dalen en ze willen bovendien dat de pinken naar buiten gaan dit jaar.

Nu, half juni is het weidegras door de droogte bijna op. Tussen 1 mei en 15 juni is er 40 mm regen gevallen in totaal. Met een totale verdamping in mei van 118 mm en geschat in juni van ongeveer 100 mm een flink water tekort inmiddels. Maar gezien de ruwvoervoorraad niet iets waar de familie Van Wijk zich nu al heel druk om maakt.

Roterend standweiden

Door de strategie met roterend standweiden in combinatie met bijvoeding op stal loopt het beweiden goed. Kees is tevreden met de gekozen strategie om meer beweiding toe te passen. Op dit moment wordt er ook geen kunstmest gestrooid of dierlijke mest uitgereden. “Dat heeft alleen maar zin als er weer regen is gevallen”, merkt Kees op. “Ik wil zuinig omgaan met de beschikbare mineralen en verliezen zoveel als mogelijk voorkomen”.

En dat laatste past ook goed bij de Koeien & Kansen deelnemers. Bemesten naar behoefte voor een zo hoog mogelijke mineralenbenutting.

Meer informatie koeien en kansen: klik hier

Koeien-Van-Wijk

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Maisdemo 5 oktober 2023

5 oktober | maisdemo: meer mais met minder mest

Koeien lopen door de modder - Westerkwartier Natuurinclusief

Werken aan toekomstbestendige bedrijfsvoering in Westerkwartier

16 jaar PPP west

Zestien jaar PPP-Agro Advies West