Vaste mest optimaal benutten

Op veel melkveebedrijven is er wel wat stalmest aanwezig. Meestal gaat dat om kleine hoeveelheden van kleine kalveren en soms wat stromest uit de afkalf- of ziekenstal. Deze partij wordt soms wat groter gemaakt door het toevoegen van voerafval. Koeien & Kansen deelnemer Guido van Hoven beschikt ook over de nodige vaste mest en zoekt de juiste manier om die mest zo optimaal mogelijk te benutten.

In de praktijk zijn de hoeveelheden vaste mest vaak verwaarloosbaar klein. Vaak verdelen ondernemers ze over het bouwland, over een klein oppervlak en ploegen het onder. De laatste jaren is er een tendens naar meer stalmest, omdat specifieke groepen koeien langere tijd op stalmest gehuisvest worden.

Meer vaste mest op het bedrijf

Mesthoop bij Van Hoven

Bij Koeien & Kansen deelnemer Guido van Hoven is dat ook het geval. Zijn droge koeien en hoogdrachtige vaarzen hebben hun ligbed in een potstal. Achter het voerhek liggen wel roosters met put. Dit betekent dus dat de mest relatief droog blijft. De vers afgekalfde koeien zitten nog één tot enkele dagen in een strohok. Ook de kalveren tot bijna 6 maanden zitten volledig op stro. Dit betekent dat Van Hoven gemiddeld de beschikking heeft over zo’n 200 ton vaste mest op jaarbasis. Deze mest heeft hij dan ook als ‘extra’ uitgereden op zijn maisland. Nog vanuit het ‘oude’ automatisme van kleine hoeveelheden. Om toch een goed beeld te krijgen van deze mest zijn er 2 mestmonsters genomen, om te weten wat er nu echt in zit. Hieruit bleek dat er meer in zat dan dat hij dacht. Zeven kilogram N / ton mest is toch de moeite waard om rekening mee te houden.

Inzet stalmest

Uitgereden stalmest op doodgespoten vanggewas op maisland

Dit resulteerde in de volgende vraag: Hoe kunnen we deze goede meststof zo optimaal mogelijk benutten?
Op het maisland is het zeer goed materiaal om de afbraak van organische stof te compenseren. De aanwezige N komt echter te laat vrij om opgenomen te worden door de snijmaïs. Als het vanggewas dan vroeg genoeg is, en ook goed doorwortelt kan dit mogelijk nog wat van de N opnemen. We willen echter een zinvolle inzet van meststoffen in het groeiseizoen.

Als deze mest naar het grasland word gebracht is de zekerheid van N-opname een stuk groter. Nadeel van de vaste mest op gras is echter weer het risico van het mee inkuilen van mestresten. Dat is iets wat je ook niet wilt. Hoe groot is dit risico? Dat is natuurlijk verschillend van mesthoop tot mesthoop. Oude, verteerde mest is geen probleem. Verse mest daarentegen geeft hierop meer risico.

Tussentijds de mest een keer omzetten bevordert natuurlijk ook de vertering van het stro, maar is weer een extra bewerking en geeft meer kans op N verliezen naar de lucht. Beste optie gaat waarschijnlijk een mix worden van bovenstaande. Door eerst de mest langer te laten zitten, zodat echt alleen het bovenlaagje nog vers stro is. Daarnaast de overjarige, korte mest op het grasland uitrijden, zo snel als de omstandigheden het toelaten.

Plan van aanpak bij Van Hoven

Van Hoven is nu van plan om de stallen na het bemesten pas uit te rijden, en ook weer aan het begin van de winter. De mest is dan waarschijnlijk zonder extra bewerking, toch goed verteerd. Voorjaar 2019 kan deze dan goed verdeeld worden over het grasland, met een hoge benutting van voedingsstoffen, maar ook een zeer klein risico op resten in de voordroogkuil.


Wilt u meer informatie neem dan contact op met Jan van Middelaar. (j.van.middelaar@ppp-agro.nl)

Gepubliceerd door:  https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/Verantwoorde-Veehouderij-2/nieuws-1/Show/Vaste-mest-optimaal-benutten.htm

Vaste Mest

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand