Veehouders leren van elkaar om eiwit beter te benutten

“Vraag je buurman eens wat hij doet om zijn eigen voer beter te benutten, misschien leer je daar nog wel het meeste van.” Dat was een belangrijke ervaring van de deelnemers aan het project ‘Eiwit van eigen land’. Op elk bedrijf is deze zomer een verbeterplan opgesteld om meer eiwit van eigen land te benutten. Door de knelpunten en successen uit de verbeterplannen één op één met elkaar door te nemen leerden de deelnemers meer dan door de resultaten ‘even in de groep te bespreken’.

De deelnemers leerden veel door aan elkaar concrete vragen te stellen over de verbeterplannen en de uitvoering ervan. De meeste punten zijn toepasbaar voor alle veehouders in Nederland. Hieronder vind je een overzicht van alle aandachtspunten.

Algemene aandachtspunten

Er kwamen twee algemene leerpunten naar voren die niet alleen voor het onderwerp ‘Eiwit van eigen land’ gelden:
-Stel je eigen doel centraal
Dus weet waar je heen wilt en gebruik de adviseurs om je heen om daar naar toe te werken. Belangrijk is dan ook om dit doel helder te formuleren en centraal te stellen in het contact met je erfbetreders en adviseurs.
-Focus op je doel en durf er ook in te investeren
Als je resultaten wilt verbeteren zullen er dingen moeten veranderen want als je alles hetzelfde blijft doen dan zullen de resultaten ook hetzelfde blijven.

Specifieke maatregelen

Meer specifieke punten gericht op het benutten van eiwit van eigen land:
-Niet te bang zijn om in het voorjaar minder krachtvoer te voeren
Bouw de krachtvoergift in het voorjaar af wanneer de koeien naar buiten gaan, het weidegras is dan van de hoogste kwaliteit.
-Zet energie tegenover eiwit
Wanneer de productie wat minder loopt grijp niet te snel naar meer eiwit in het rantsoen. Zeker in grasrijke rantsoenen is er vaker sprake van een tekort aan pensenergie om al het eiwit te kunnen benutten dan dat er daadwerkelijk een eiwit tekort is.
-Pas je bouwplan aan op het gewenste rantsoen
Deze tip sluit goed aan bij de vorige al is hij op niet alle bedrijven toepasbaar, maar sterk afhankelijk van je grondsoort en bodemtoestand. Maar indien mogelijk kan er door snijmais te telen, de eiwitbenutting van het gras op een hoger niveau gebracht worden. Een van de deelnemers teelt bieten om een zo passend mogelijk rantsoen met eigen voedermiddelen te kunnen samenstellen. Meer gras verbouwen is trouwens op aantal bedrijven ook een optie.
-Zorg dat je eigen ruwvoer van zeer goede kwaliteit is
Dit is natuurlijk heel logisch maar toch kan dit in praktijk nog vaak beter. Zo ziet een van de deelnemers duidelijk dat hij minder ruw as in zijn graskuilen heeft nu hij meer mollen vangt en zijn graskuilen dus minder verontreinigd zijn. Dit komt de opname van het gras en de benutting van zijn eigen voer en dus eiwit ten goede.
-Stuur op de gewenste hoeveelheid en kwaliteit eiwit in je ruwvoer
Om het eiwit van je eigen voer goed te kunnen benutten moet dit natuurlijk wel de gewenste hoeveelheid eiwit zijn en ook met een goede verhouding tussen DVE en OEB. Dit kun je bereiken door bewust te bemesten en op het juiste moment te maaien en ook door op het droge stof percentage in de kuil te sturen. Afgelopen jaar werd ook wel weer duidelijk dat het weer daar een grote stempel op kan drukken, maar dan nog zie je het effect van je eigen handelen direct terug.


Voor meer informatie neem contact op met Tim van Noord T.van.noord@ppp-agro.nl of bel 06-82797770

Dit artikel is gepubliceerd op www.zuivelnlprojecten.nl klik hier

eiwit van eigen land bespreken met buurman

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan