Veranderde werkwijze RVO bij Derogatie aanvraag 2019

Het gaat om de kosten die gepaard gaan met de derogatie aanvraag. Deze werden in het verleden, alleen op basis van de perceelregistratie, automatisch geïncasseerd. Maar daar is dit jaar iets in veranderd en naar verwachting is niet iedereen hiervan op de hoogte. 

Bij de derogatie aanvraag bij RVO vraagt u in principe een vergunning aan en over deze vergunning moet u leges betalen. Van deze lege-kosten komt er automatisch een factuur in “mijn dossier” bij RVO ter grootte van € 50,–

Deze factuur wordt NIET automatisch geïncasseerd, maar moet door u zelf worden betaald. Print hem daarom uit en leg hem bij de te betalen nota’s. Deze nota dan graag aan RVO voldoen, BINNEN 4 weken na aanvraag, anders wordt de vergunning niet verleend en dat betekent geen derogatie over 2019.

De definitieve afrekening op basis van de perceelsregistratie 2019 blijft het zelfde principe als voorheen en wordt WEL automatisch afgeschreven (meestal in 3de kwartaal)

Voor meer informatie neem contact op met uw PPP-Agro adviseur

Polderzicht

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten