Vestigingssteun voor jonge landbouwers

Vestigingssteun voor jonge Landbouwers die bedrijf (deels) overnemen 

Gebruik je de huidige regeling Jonge Landbouwers of ga je voor de nieuwe regeling? 

 

Binnen het nieuwe GLB kunnen jonge landbouwondernemers eenmalig in aanmerking komen voor een bedrag tussen de Eur 25.000,- en Eur 100.000,-. Nog niet alle details zijn bekend, maar de hoofdlijnen inmiddels wel, deze zijn opgenomen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) welke hieronder zijn weergeven. De vestingssteun kunnen jonge landbouwers gebruiken voor het overnemen of aankopen van bedrijfsgebouwen en bestaande bedrijfsinventaris. Deze nieuwe regeling gaat de huidige 5-jarige toeslag  voor jonge Landbouwers vervangen. 

 

 De hoofdlijnen voor vestigingssteun zijn;  

 • Een jonge landbouwer komt alleen in aanmerking voor Vestigingssteun als er sprake is van een (gedeeltelijke) overname of bij het onder voorwaarden starten van een bedrijf.   
 • Bij de subsidieaanvraag moet de Jonge landbouwer  een bedrijfsplan indienen met daarin een aantal verplichtte onderdelen.      
 • Er komt naar verwachting een openstellingsperiode die los staat van de Gecombineerde opgave. Wanneer deze komt is nog niet bekend.
 • De ondernemer mag maximaal 39 jaar zijn op 31 december in het jaar van aanvragen.

  

Minimaal € 25.000 

In het NSP is opgenomen dat ‘het streven is om € 50.000 te verstrekken’.  Op basis van een inschatting van het aantal deelnemers en de effectiviteit van de regeling is de verwachting dat de steun ruim hoger wordt dan €25.000, het minimumbedrag. Zo nodig kan het beschikbare budget nog worden verhoogd.  

 

Toewijzing 

Een jonge landbouwer komt in aanmerking voor de Vestigingssteun als hij of zij aan de voorwaarden voldoet en de verplichte onderdelen in het bedrijfsplan zijn  opgenomen. Er wordt geen rangschikking toegepast. 

Bij een wijziging t.o.v. het plan, ook na subsidievaststelling, geldt er een meldingsplicht. Als de ontwikkelingen niet meer passen bij de plannen die in het bedrijfsplan staan, kan RVO de subsidie lager vaststellen.  

 

Uitfasering huidige Toeslag Jonge Landbouwers

In het nieuwe GLB kan een Jonge Landbouwer de huidige Toeslag Jonge Landbouwers niet meer voor de eerste keer aanvragen. Jonge Landbouwers die de toeslag in 2022 of eerder hebben ontvangen kunnen nog maximaal vijf jaar vanaf de eerste aanvraag uitbetaling van deze toeslag aanvragen. De voorwaarden van het huidige GLB blijven daarbij van toepassing.  

 De Toeslag Jonge Landbouwers wordt een vast bedrag per bedrijf en bedraagt in 2023 € 2.800. Dit bedrag kan de komende jaren worden aangepast. Dit vaste bedrag komt in de plaats van het bedrag per hectare dat tot nu toe werd uitgekeerd. 

 

Conclusie en advies 

Met de ‘Vestigingssteun’ kan een Jonge landbouwer een aanzienlijk bedrag ontvangen. Veel details voor de ‘Vestigingssteun’ zijn nog niet bekend. Deze zullen in de nationale regeling worden opgenomen. Ook is nog niet bekend wanneer een Jonge landbouwer de ‘Vestigingssteun’ kan aanvragen.  

Vooral voor Jonge Landbouwers die op korte termijn een bedrijf willen overnemen is deze onduidelijkheid lastig. Het kan dan een overweging zijn om nog ‘even’ te wachten met het ondertekenen van de koopakte totdat hierover wel duidelijkheid is.   

 

Voor vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met onze adviseurs! 

20200529-IMG_6465-bewerkt

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Vacature technisch bedrijfsadviseur

Vacature | Technisch bedrijfsadviseur

Financiën

Hoe ziet uw financiële plaatje eruit?

Optimaal bemesten

Optimaal bemesten doe je zo