Voorbeweiden? Vogelbeweiden!

Mag ik je in gedachten alvast even meenemen naar de wereld van een weidevogelkuiken in het voorjaar. Zo’n kleine duikelaar heeft grasland nodig met bloeiende grassen en kruiden waar goed doorheen te komen is en waar insecten zijn om op te jagen en de buik te vullen. Kun je daar straks in het voorjaar in voorzien?

Nou, in kruidenrijke graslanden, plas-dras percelen en percelen met uitgestelde maaidatum tot in juni bijvoorbeeld. Die laatste variant is nuttig en nodig, maar heeft lastige kanten. Voor de boer: vaak een zwaar gewas met matige voederwaardes. Voor kuikens: moeilijk begaanbaar, wat ten koste gaat van energie om insecten te jagen.

Ik schrijf er nu vast over, omdat je nu al moeite kunt doen om het gras kort de winter in te laten gaan. Beweiden met jongvee gaat nog in november. Een koppel schapen kan het gras zonodig in de winter afweiden tot de rustperiode vanaf 1 april. Het is goed om vervolgens ook je bemesting in het voorjaar aan te passen, bij voorkeur bemest je helemaal niet.

Wellicht is het beheerpakket met voorbeweiden een aanvulling in je weidevogelbeheer. Recent is onderzoek gedaan naar de effecten van dit pakket. Met koeien vogelbeweiden (leuk woord toch?) tot 1 mei of tot 8 mei bleek de eerste snede een stuk lichter te maken. Er kwam drie tot vierenhalve ton drogestof in de kuil in plaats van ruim over de zes ton. Dat is makkelijker oogsten en brengt meer kwaliteit. De voederwaardes gingen met ruim honderd Vem omhoog. Het opgevreten gras van het vogelbeweiden meegeteld kwamen de opbrengsten bijna even hoog uit. Maar de winst in tonnen komt daarna: De tweede tot en met de vierde snede brachten samen twee tot drie ton meer op dan het perceel zonder vogelbeweiden. (zie hier het artikel over de resultaten).

Helemaal hosanna? Er hoort een kanttekening bij dat weiden in april misschien de vestiging van weidevogels verstoort. Ook heeft uitgesteld maailand in april en mei wel degelijk veel waarde vanwege de beschutting en voeding die het lange tijd biedt. Maar enkele weken later is dat vogelbeweide gras wèl een fijnere plek voor de rondstruinende kuikens. Kortom, zie het als een aanvulling die je het best kunt toepassen in de mix (mozaïek) met ander beheer, en hou de vinger aan de pols.

Met gevleugelde groet,
De Weidevogelman.

Praktische tips deze maand:
1. Collectieven voor natuurbeheer maken in november/december keuzes waar welk beheerpakket wordt ingezet. Wil je wijzigingen aanbrengen in het beheer van percelen dan is dit een goed moment om te overleggen.
2. Combineer het beheerpakket met ‘vogelbeweiden’ vooral met andere vormen: het liefst naast of bij percelen met uitgesteld maaien. Is het gewas daar moeilijk doorloopbaar of biedt het te weinig insecten, dan is het vogelbeweide gras een prima alternatief voor kuikens van tureluur en grutto. Vogelbeweiden naast een maïsperceel is ook kansrijk: kievitkuikens die daar uitkomen kunnen dan mooi naar beschutting en voedsel op het vogelbeweide perceel.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact op met Barend Meerkerk

grutto_2_kl

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten