Wat heeft de wetgever voor 2021 in petto?!

De agrarische sector snakt naar rust en duidelijkheid voor de toekomst. Op korte termijn gaat, dit er vanuit de overheid, nog niet komen. Nadat in september de voermaatregel voor de melkveehouderij van tafel ging, is het nu afwachten wat er op stikstofgebied komt. Wat is er ondertussen nog meer bekend waar wél duidelijkheid over is? Hieronder een opsomming met korte toelichting.

N-korting na scheuren van gras

Als er grasland wordt gescheurd op zand- en/of lössgrond voor de teelt van aardappelen of mais, dan krijgen alle bedrijven van 2021 een korting van 65 kg N op de gebruiksnormen. Deze regel was nu alleen van toepassing op derogatiebedrijven. Een vanggewas gras, wat ook als vanggewas gebruikt wordt, is dus GEEN grasland. Oogst u eerst een snede gras voor de teelt van mais/aardappelen, dan wordt het vanggewas gezien als tijdelijk grasland en krijgt u te maken met de korting!

Melding maisteelt

Uiterlijk 15 februari 2021 moeten maistelers op zand- en lössgrond melden op welke percelen ze mais gaan telen. Hier mag pas vanaf 15 maart, met drijfmest, bemest gaan worden. Heeft u uw perce(e)l(en) niet aangemeld, dan is maisteelt niet toegestaan. Zijn de plannen bijgesteld, dan kunt u de melding intrekken. Uitzondering is de teelt van biologische mais en suikermais onder folie.

Realtime vervoersbewijs dierlijke mest

Mesttransporten, met een intermediair, moeten vanaf 2021 via een webservice en een app op de telefoon gemeld gaan worden. Hiervoor zijn verschillende handelingen nodig. Denk hierbij aan een vooraanmelding wanneer de mest getransporteerd gaat worden. Tijdens het transport moet er startmelding, laadmelding en losmelding gedaan worden. Tevens moeten de leverancier en de afnemer binnen 24 uur na levering digitaal bevestigen dat de mest ook daadwerkelijk geleverd is!

Forfaitaire transporten

Forfaitaire transporten (boer-boer, Vogelaar variant) hebben net iets andere eisen. Zo moet de chauffeur de meldingen doen met een app op de telefoon. De chauffeur doet de vooraankondiging. Verantwoordelijkheid ligt bij degene die het transport etc. regelt. Er zijn geen papieren mestbonnen meer.

Afzet naar particulieren

Afzet naar particulieren blijft mogelijk binnen een afstand van 10 km van het bedrijf. Nog steeds geldt een maximum afzet van 250 kg fosfaat op bedrijfsniveau. Per particulier is de afzet gemaximaliseerd op 20 kg fosfaat. Bovendien moet de afnemer geregistreerd worden via zijn/haar DigiD! Verder geldt ook hier de eis van een vooraankondiging van het transport en een bevestiging nadien.

Natuurgrond

Veel natuurgronden in gebruik bij landbouwers hebben een mestplaatsingsruimte. Deze ruimte moet in de contracten concreet opgenomen worden in kg fosfaat en kg stikstof. Nu is het vaak omrekenen wat er op de betreffende grond mag; dit moet concreet inzichtelijk zijn.

Alles bij elkaar dus weer veel veranderingen. Ze zullen niet allemaal voor een ieder van toepassing zijn, maar het is wel weer allemaal extra!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Middelaar mail j.van.middelaar@ppp-agro.nl of tel. 06-47303181

20201030-_MG_8229

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten