Wat is het effect van maaien op insecten?

Het maaiseizoen is weer geopend, gras inkuilen is nodig voor de koe. Ook is het volop weidevogelseizoen, voor weidevogelkuikens zijn insecten een belangrijke voedselbron, maar wat is het effect van maaien op de insecten in je weide? 

Maaien vermindert het aantal insecten in de wei

In het voorjaar van 2018 is er bij ruim twintig boeren in Zuid-Holland onderzoek gedaan naar het effect van graslandmanagement op het aantal insecten in de wei. In mei zijn er gele plakvallen geplaatst, grote gele stikkers die 48 uur in de wei hebben gestaan. Naast het effect van beheer kwam er een duidelijke trend uit: hoger gras = meer insecten op de plakvallen (zie figuur 1).

Het aantal insecten in een pas gemaaid perceel was gemiddeld bijna drie keer zo laag als in een ongemaaid perceel. Ook in andere onderzoeken vinden we een sterk negatief effect van maaien op de aantallen insecten in de wei. In beweide percelen waren ook minder insecten aanwezig, maar wel meer dan in gemaaide percelen. En de beweide percelen worden waarschijnlijk nog onderschat omdat de gele plakvallen geen insecten aantrekken die op weidemest afkomen.

Slim maaibeheer

Op grote schaal grasland maaien is voor veel insecten dus negatief. Kort gras biedt weinig voedsel (nectar, stuifmeel en grassappen) en weinig broed- en schuilmogelijkheden voor weidevogels. Wil je wat doen voor je insecten en weidevogels op je land? Kies dan voor een afwisselend maaibeheer (mozaïekbeheer). Je kan percelen om en om maaien of een randje laten staan, of ga voor meer beweiding. Meer tips over mozaïekbeheer kun je vinden op onze website, www.weidewinst.nl.

Figuur 1. Op basis van 29 graslandpercelen vonden we een significante relatie tussen grashoogte en aantal insecten op de plakvallen (P=0,0076 R=0,46).

Figuur 1. Op basis van 29 graslandpercelen vonden we een significante relatie tussen grashoogte en aantal insecten op de plakvallen (P=0,0076 R=0,46).

Weidewinst

Voor meer informatie over deze en andere maatregelen voor meer biodiversiteit en weidevogels op melkveebedrijven: zie de website www.weidewinst.nl, een gezamenlijk initiatief van Louis Bolk Instituut, PPP-Agro Advies, Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en Van Hall Larenstein. Deze website is een van de activiteiten van ‘Winst en Weidevogels’, een project gefinancierd door de provincie Zuid-Holland.


Voor meer informatie neem dan contact op met Teus Verhoeff. Bel 06-47155573 of mail t.verhoeff@ppp-agro.nl

Weidevogelbeheer

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand