Wat is uw visie, wat wordt uw uitdaging?

Een visie is het beeld dat de ondernemer of onderneming van de toekomst heeft. Het geeft in bepaalde mate de ontwikkeling van het bedrijf weer en de richting die men op wil gaan, zoals bijvoorbeeld:

 • Wat verwacht je van de ontwikkelingen in de markt, je klanten, je omgeving (regionaal/mondiaal) en welk effect verwacht je daarvan op de doelstellingen en of het rendement van je onderneming?
 • Wat worden vervolgens de lange termijn doelstellingen?

Afgelopen maand presenteerde minister Schouten de visie van het ministerie van LNV; “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden”.

In het voorwoord schrijft minister Schouten:
Want hoe mooi onze resultaten ook zijn, de manier waarop we nu ons voedsel produceren raakt steeds verder uit balans. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven. En is niet houdbaar. We kwamen er steeds weer op uit dat we de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw. We moeten immers voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde  onaanvaardbaar verhogen. Kringlooplandbouw is daar een onontkoombaar en sluitend antwoord op. Het is een omslag waar ook praktijkervaring mee is opgebouwd en steun voor is in de samenleving. Daar wil ik op voortbouwen ‘Vertrouwen in de toekomst’ is het motto van dit kabinet. Ik heb er veel vertrouwen in dat we toe kunnen werken naar kringlooplandbouw, en dat we daar samen met boeren, tuinders en vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen onze weg in vinden.


Wat moet er dan gebeuren? Wat zijn de uitdagingen?

Vermindering broeikasgassen (klimaatakkoord), zorgvuldiger gebruik van grondstoffen, vermindering gebruik importgrondstoffen, terugdringen verspilling in de voedselketen, kortere ketens, perspectiefvol inkomen voor de ondernemer, gezonde leefomgeving, verbetering van natuurwaarden/biodiversiteit, meer voer van eigen grond of uit directe omgeving, toepassen bewerkte dierlijke mest, minder kunstmest, optimaal bodembeheer, emissiearme stal- en houderijsystemen, verminderen antibioticagebruik en gewasbeschermingsmiddelen, vergroten van de natuurwaarden en biodiversiteit en energieneutraal.

 

We mogen, gelet op de ambities in de gepresenteerde landbouwvisie,  verwachten dat stimulering middels wet- en regelgeving kan komen.
De minister schrijft:
Ook de Rijksoverheid zelf heeft een rol. Zij zal naast de boeren en tuinders gaan staan. Zij zal
meedenken en waar nodig faciliteren. Waar nodig zal zij de regie nemen, maar in veel situaties
zal het aan de partijen zelf zijn dat te doen. Als de omslag stagneert of te traag gaat, zal de
overheid vanuit haar publieke verantwoordelijkheid wet- en regelgeving toepassen.

Wat doet PPP-Agro Advies?

Naast het individueel begeleiden en ondersteunen van de melkveehouder werken we in tal van innovatieve projecten samen met diverse onderzoekspartijen (b.v. KTC Zegveld), erfbetreders en overheden, aan oplossingen voor een perspectiefvolle melkveehouderij. In veel van deze projecten is de inzet van u en uw collega’s zeer waardevol!

Wat is jouw visie? Wat wordt jouw uitdaging?

De toekomstgerichte ondernemer ontwikkelt een eigen visie en stelt bedrijfsdoelen vast, ziet en benut kansen en mogelijkheden en wacht vooral niet af…………..Doet u dat ook?  Uw visie en doelen bepalen uw bedrijfsstrategie en de uitdagingen die u aan gaat.

Veel succes en ….
Wij helpen u daar graag bij!


Klaas de Jong
Adviseur economie en strategie
06-1755 2127

Kringloop landbouw

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan