Hoeveel kost de afbouw van derogatie?

Met afbouw van de derogatie staan melkveehouders voor grote uitdagingen. Er wordt veel gesproken over de gevolgen, maar er zijn nog weinig concrete cijfers bekend. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de kostprijs van melk als uw bedrijfsvoering hetzelfde blijft en de derogatie wordt afgebouwd?

Collega’s Sjon de Leeuw en Aart Pellikaan hebben een tool ontwikkeld waarmee ze de financiële gevolgen van de derogatieafbouw voor uw bedrijf kunnen berekenen. “Met deze tool krijgt u inzicht aan welke knoppen u kunt draaien.” Benieuwd aan welke knoppen u kunt draaien? Neem dan contact op met Aart Pellikaan (a.pellikaan@ppp-agro.nl / 06 – 2005 0859) of uw PPP-Agro Advies Adviseur.

Zo werkt onze derogatietool

Voor de berekening in de derogatietool maken we gebruik van de getallen uit de KringloopWijzer 2022. Met deze cijfers kunnen we voor uw situatie berekenen wat de afbouw van derogatie voor de kostprijs per 100 kg melk betekent.

Rekenvoorbeeld derogatietool

Aart Pellikaan heeft een rekenvoorbeeld gemaakt (klik voor een vergroting op de afbeelding):

In 2023 is de mestafvoer 1.000 m3. De komende jaren wordt dit elk jaar hoger: 1.233 (2024), 1.933 (2025) en 2.632 (2026) m3.

Als we rekenen met € 20 kosten per af te voeren kuub mest, dan lopen de kosten op van € 19.998 naar € 52.646. We rekenen hier dus nog niet met prijsverhogingen van mestafvoer. Daarnaast komen de kosten van het aanvoeren van kunstmest. Hierdoor verandert de kostprijs van 100 kg melk in dit rekenvoorbeeld van € 0,94 in 2023 naar € 2,62 in 2026.

Tip #1: verlaag het ureumgehalte

Met de tool kunnen we ook laten zien wat er gebeurt als u aan bepaalde knoppen draait, bijvoorbeeld wanneer u het ureumgehalte verlaagd. In het eerste rekenvoorbeeld is met een ureumgehalte van 21 gewerkt. Als we het ureumgehalte verlagen naar 16, zien de cijfers er als volgt uit (klik voor een vergroting op de afbeelding):

 

De hoeveelheid af te voeren mest loopt dan van 609 m3 in 2023 op naar 2.241 m3 in 2026 (in plaats van 1.000 naar 2.632 kuub). De kostprijs van 100 kg melk is bij een ureumgehalte van 16 in 2023 € 0,58 en in 2026 € 2,26 (tegenover € 0,94 en € 2,62).

Het verlagen van het ureum maakt dus een aanzienlijk verschil. Ook een minder grote verlaging dan in het rekenvoorbeeld heeft al effect. Elke punt die het ureumgehalte omlaag gaat, scheelt een halve kuub mest en dat scheelt weer in de kosten.

Andere tips

Er zijn nog meer knoppen waar u aan kunt draaien om de kosten te verlagen:

 • Door minder eiwit te voeren kunt u kosten besparen.
 • Uitbreiding van grond, zodat u meer mest kunt uitrijden. Dit is alleen zinvol als het ruwvoer op het eigen bedrijf kan worden gebruikt.
 • Mest strippen of stikstof kraken (dit is in wet- en regelgeving nog een grijs gebied, het wordt momenteel gedoogd).

Benieuwd aan welke knoppen u kunt draaien?

Bent u ook benieuwd naar de financiële gevolgen van de afbouw van de derogatie voor uw bedrijf? Wilt u graag weten aan welke knoppen u kunt draaien en wat de voordelen hiervan zijn? Neem dan contact op met Aart Pellikaan (a.pellikaan@ppp-agro.nl / 06 – 2005 0859) of uw PPP-Agro Advies Adviseur.


Derogatietool in Melkvee

In een interview met Melkvee vertellen Aart en Sjon over de derogatietool. Het is te lezen in de decembereditie van 2023 (alleen met een abonnement): op Melkvee.nl

Derogatietool

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan