Wat kunt u doen met de beschikking fosfaatrechten?

De meeste veehouders zullen nu hun beschikking fosfaatrechten van RVO ontvangen hebben. Het is zaak deze goed te controleren:

 • Kloppen de vee-aantallen van 2 juli 2015 en de gemiddelde vee-aantallen van het jaar 2015?
 • Klopt de melkjaarproductie van het jaar 2015?
 • Kloppen de grondgegevens met de bijbehorende fosfaatgetallen (PAL en PW)  van 2015? Zo niet, dan kun je bezwaar maken tot 6 weken na de datum van de beschikking. Let goed op deze datum!

Op welke punten controleren?

 • aantallen rundvee per diercategorie met een Rundveestaat van 2 juli 2015 of het jaar 2015 en stuur deze mee als bewijsstuk.
 • de melkjaarproductie aan de hand van het jaaroverzicht van de geleverde melk van de zuivelfabriek. Eventueel kan (als dit nog niet gebeurd is met een zienswijze) de melk gevoerd aan kalveren en weggegooide melk (met een onderbouwing) hierbij opgeteld worden. Dit leidt tot een hogere melkproductie per koe en daarmee een hogere fosfaatproductie per koe.
 • bij de grondgegevens is het van belang of de fosfaatgetallen goed zijn ingevuld. Is dit niet gedaan, rekent RVO automatisch voor alle grond met toestand ‘hoog’. Mogelijk is het bedrijf dan niet (deels) grondgebonden terwijl dat het wel is met de fosfaatgetallen. Als bewijs moeten dan geldige grondmonsters van 2015 meegestuurd worden met het bezwaar.

Een bezwaar met een onderbouwing kan mogelijk extra fosfaatrechten opleveren! Kijk dus goed na of de gegevens kloppen en of het interessant is om bezwaar te maken.

Bijzondere omstandigheden

Is er door bijzondere omstandigheden op 2 juli 2015 minder melkvee gehouden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor extra fosfaatrechten. Van deze voorziening kan gebruik gemaakt worden als het toegekende fosfaatrecht minimaal 5% lager uitvalt. RVO berekent dan het aantal fosfaatrechten opnieuw aan de hand van de gegevens zonder die buitengewone omstandigheden.

Er is sprake van een bijzondere omstandigheid als die veroorzaakt is door:

 • ziekte of overlijden van (een persoon van het samenwerkingsverband van) de landbouwer of bloed- en aanverwantschap in de eerste graad;
 • diergezondheidsproblemen op het bedrijf;
 • vernieling van (een deel van) de melkveestallen;
 • bouwwerkzaamheden, zoals verbouwing van de stal.

Nieuw gestarte bedrijven

Daarnaast zijn twee extra categorieën knelgevallen toegevoegd. Het gaat hierbij om bedrijven met realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur, en om bedrijven die op basis van een aantal criteria kunnen aantonen dat er sprake is van een nieuw gestart bedrijf. Eén van de voorwaarden voor starters is dat de melkproductie tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 is gestart. Ook mag de starter niet eerder melkproducent zijn geweest.

Vee uitgeschaard

Zijn er op 2 juli 2015 dieren uitgeschaard geweest? Ook dan is het mogelijk om de fosfaatrechten op te hogen met deze rechten. De inschaarder moet dan wel instemmen met dezelfde verlaging van zijn of haar fosfaatrechten. Wellicht kunnen ook melkveehouders die hun jongvee op 2 juli 2015 bij een opfokker hadden ondergebracht, gebruik maken van de uitschaarvoorziening. Ook dan geldt dat de jongveeopfokker het eens moet zijn met de herverdeling van de fosfaatrechten. In deze gevallen moeten inschaarder en uitschaarder onderling tot overeenstemming komen, en hier zijn geen richtlijnen voor opgesteld.

Melden bij RVO.nl

Vanaf 1 januari kan via mijn.rvo.nl melding gemaakt worden van een bijzondere omstandigheid en/of het uitscharen van dieren. Dit moet uiterlijk 1 april 2018 gemeld zijn. Is uw ‘bijzondere omstandigheid’ eerder al gemeld voor de Regeling fosfaatreductieplan 2017? Dan moet dit nu opnieuw voor de fosfaatrechten: dit is namelijk weer een nieuwe wet.

Onomkeerbare investeringsverplichting

De knelgevallen waarvoor in de regeling een voorziening is opgenomen, is beperkt. Zo is op advies van de Commissie Knelgevallen afgezien van een knelgevallencategorie voor bedrijven met onomkeerbare investeringsverplichtingen en voor biologische bedrijven. Bent u van mening dat u individueel en buitensporig wordt geraakt door het fosfaatrechtenstelsel? Dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beschikking met vaststelling van het fosfaatrecht en/of een verzoek  om ontheffing in te dienen. Reken echter niet om een ruimhartige beoordeling…

Advies 

Controleer uw beschikking fosfaatrechten goed en bekijk of het interessant is om mogelijk bezwaar te maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum van beschikking! Bekijk of het interessant is om bijzondere omstandigheden te melden. Doe dit dan vóór 1 april 2018. Lever ter onderbouwing aanvullende gegevens mee met het bezwaar.


Wilt u meer  informatie kunt u terecht bij Dick Jan Koster, 06-230 581 94 of via dj.koster@ppp-agro.nl

Schep_IMG_9846

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan